Sökning: "Viral Marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden Viral Marketing.

 1. 1. Content Marketing i musikbranschen : En kvalitativ studie om hur majorbolag använder sociala medier i marknadsföringen av musik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Frida Jansson; Max Nilsson; Felicia Oudin; [2021]
  Nyckelord :Content Marketing; Major labels; Social Media; Segmentation; Electronic Word of Mouth; Word of Mouth; Viral Marketing; Influencer Marketing; Targeting;

  Sammanfattning : Digitalization in the music industry and the emergence of social media, has created opportunities to reach more potential music consumers. Companies are increasingly integrating through visual media such as photos and videos into their social media marketing content. LÄS MER

 2. 2. Challenging Traditional Growth Strategies - An exploratory single case study on how Forza Football designs user involvement growth strategies to enable viral growth

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Larsson; Johan Horn; [2020-07-23]
  Nyckelord :Crowdsourcing; Open innovation; User innovation; Network effect; Value cocreation; Virality; Viral growth;

  Sammanfattning : Background and Purpose: In order to stay competitive in a rapidly changing businessenvironment, the question of growth is perceived to be an essential issue of survival andentrepreneurial behavior. Traditionally, strategies related to growth have mostly been related toexpenses on marketing or acquisitions of smaller competitors. LÄS MER

 3. 3. Video Consumption Online - The relationship between the sender and receiver of video clips

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fabian Eide; Jonatan Nuamu; [2020-06-23]
  Nyckelord :Video consumption; video clips; emotions; video content; viral videos; brands;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 4. 4. Vad får en Zoomer att ticka? : En kvalitativ studie om Generation Z och TikTok.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Nils Pettersson; Alexander Frost; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Date: 6th of June 2020 Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors:         Alexander Frost                  Nils Pettersson                           (97/06/28)                        (98/03/15) Title: What makes a Zoomer tick? A qualitative study about Generation Z and TikTok. Tutor: Aswo Safari Keywords: Generation Z, TikTok, Viral, Engagement. LÄS MER

 5. 5. It's time to TikTok : Exploring Generation Z's motivations to participate in #Challenges

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Johannes Ahlse; Felix Nilsson; Nina Sandström; [2020]
  Nyckelord :Viral Marketing; User-generated content; Generation Z; TikTok; Motivation; Uses and Gratification Theory; Challenges;

  Sammanfattning : Background: With the emergence of new social platforms, nascent strategies of Viral Marketing utilizing User-generated Content has developed. TikTok is a new social media based on User-generated videos, where content is mainly expressed in the form of #challenges. LÄS MER