Sökning: "Viral Marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden Viral Marknadsföring.

 1. 1. Content Marketing i musikbranschen : En kvalitativ studie om hur majorbolag använder sociala medier i marknadsföringen av musik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Frida Jansson; Max Nilsson; Felicia Oudin; [2021]
  Nyckelord :Content Marketing; Major labels; Social Media; Segmentation; Electronic Word of Mouth; Word of Mouth; Viral Marketing; Influencer Marketing; Targeting;

  Sammanfattning : Digitalization in the music industry and the emergence of social media, has created opportunities to reach more potential music consumers. Companies are increasingly integrating through visual media such as photos and videos into their social media marketing content. LÄS MER

 2. 2. The Impact of Artists on consumer's behavior : A study on how artists influences on consumer's purchasing behavior in latin  countries

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Redovisning, Marknadsföring, SCM, Informatik och Rättsvetenskap; Jönköping University/IHH, Marketing and Logistics

  Författare :Miguel Angel Serrano Manchón; [2021]
  Nyckelord :Influencer marketing; Consumer’s Behavior; Viral Marketing; Latin Countries; Purchasing Behavior; Latin music; Marketing de influenciadores; comportamiento del consumidor; marketing viral; países latinos; comportamiento de compra; música latina;

  Sammanfattning : Background: We currently live in a time when consumers trust more on social media and less on traditional advertising as a source of information for their purchasing decisions. Social media and traditional advertising must be integrated somehow so that marketers can communicate more effectively with their target market. LÄS MER

 3. 3. Påverkar sociala medier kundens köpbeslut inför ett bostadsköp?

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Valencia Ataseven; Aliana Khaled Mansour; [2020]
  Nyckelord :WOM; sociala medier; köpbeslut; viral marknadsföring och kund;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Attityder vid viral marknadsföring på Facebook

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Emilia Lindborg; Hanna Berggren; [2020]
  Nyckelord :Elektronisk word of mouth; viral marknadsföring; passiv viral marknadsföring; aktiv viral marknadsföring; attityder; demografiska faktorer; reklam; svenska livsmedelsbranschen; sociala medier; medieteknik;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka och kartlägga vilka attityder de demografiska grupperna (Kvinnor 20-30, Män 20-30, Kvinnor 35-55 och Män 35-55) har gentemot rörliga virala kampanjer inom svenska livsmedelsbranschen. Vidare syftar studien till att se vilka slags rörliga virala kampanjer som sprids och varför inom de valda demografiska grupperna. LÄS MER

 5. 5. Kiki, do you love me? : En kvalitativ studie om hur artister kan marknadsföra en låt med hjälp av koreografi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Oskar Andersson; Abbe Lindahl; Amanda Trenter; [2019]
  Nyckelord :Viral marknadsföring; sociala medier; koreografi; musik; artist; influencer; trend; video marketing; eWOM; image.;

  Sammanfattning : Viral marknadsföring är någonting som alltid har funnits på ett eller annat sätt. De senaste åren har sociala medier tagit en stor roll inom marknadsföring, framförallt för virala kampanjer. De senaste åren har något som kallas “challenges” funnits i våra flöden på olika sociala medie plattformar. LÄS MER