Sökning: "Virginia Hendersons omvårdnadsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Virginia Hendersons omvårdnadsteori.

 1. 1. Patienters upplevelse av Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) vid kolorektalkirurgi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Märta Elgh; Maria Hansen; [2019]
  Nyckelord :Enhanced Recovery After Surgery ERAS ; kirurgi; kolorektal; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) är ett vårdprogram skapat för att förbättra återhämtning och minska kroppens stresspåslag efter kirurgi. Det första ERAS- programmet utvecklades år 2012 för kolorektalkirurgi.  Kolorektalcancer drabbar ca 6 400 personer/år i Sverige, och ca 2 600 personer dör årligen. LÄS MER

 2. 2. Interventioner för mental hälsolitteracitet hos personer med depression : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :David Björk; [2018]
  Nyckelord :Mental hälsolitteracitet; Interventioner; Depression; Psykiatrisk vård; Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund:   Mental hälsolitteracitet har definierats som förmågan att ”förstå hur god psykisk hälsa uppnås och bibehålls, förstå psykiatriska diagnoser och hur de behandlas, minska stigma relaterat till dem och effektivisera hjälpsökande”. Behovet av god mental hälsolitteracitet i samhället blir allt större i takt med att den psykiska ohälsan ökar. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende patienter på en vårdavdelning inom somatisk akutsjukvård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Hittenkofer; Peter Ludvigsson; [2017]
  Nyckelord :Palliative care; Experiences; Dying; Emergency care; Palliativ vård; Upplevelser; Döende; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är en vårdform som skall förbättra eller upprätthålla livskvalitet för döende patienter och dess närstående. I stora delar av världen finns ingen tillgång till specialiserad palliativ vård, men kraven ökar för att det skall erkännas som en mänsklig rättighet. LÄS MER

 4. 4. Vuxna patienters upplevelser av sjuksköterskans affektiva beröring i daglig omvårdnad : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Alexandra Ahlbäck; Mimmi Linnér; [2017]
  Nyckelord :Beröring; Vuxna; Patienters uppfattning; Sjuksköterska-patient relation; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Beröring kommer alltid att vara en del av vården. Affektiv beröring är en typ av frivillig beröring som kan uppstå såväl medvetet som omedvetet. Denna typ av beröring används av sjuksköterskan i det dagliga omvårdnadsarbetet för att trösta, lugna, vårda och lindra patienters lidande. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärder för att främja god sömn : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Patricia Mathisson; Jennifer Rodensjö; [2016]
  Nyckelord :Evidensbaserad omvårdnad; Omvårdnadsåtgärder; Slutenvård; Sömn;

  Sammanfattning : BakgrundPatienters sömn inom slutenvården kan påverkas av störningsmoment. Störningsmoment kan exempelvis vara emotionella faktorer såsom smärta, oro, ångest, otrygghet och stress. Även miljöfaktorer såsom störande ljud i form av alarm och telefoner, personal, patienter och behandlingar kan vara faktorer som stör sömnen. LÄS MER