Sökning: "Virginia Woolf"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Virginia Woolf.

 1. 1. Sexuality in The Hours : An Intertextual Analysis on the Reconstruction of Characters and the Representation of Sexuality

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Melisa Demir; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The essay aims to analyse what impact the reconstruction of the characters of Mrs Dalloway and the fictional character of Virginia Woolf has on the representation of sexuality in The Hours. The theoretical framework is based on queer theory, heteronormativity and gender studies. LÄS MER

 2. 2. A Study of Schelling’s Symbol in the Characterization of Virginia Woolf’s The Waves : The Productive Unity of Subjectivity in Symbolical Language

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Marine Quesnel; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Men vad handlar den om då? : En analys av Anders Öhmans metod att skugga intriger, hur en går till väga och använder metoden i gymnasieskolans litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Isabelle Zetterberg; [2019]
  Nyckelord :analysmetod; litteraturdidaktik; Mrs Dalloway; skugga intrigen; Virginia Woolf;

  Sammanfattning : Anders Öhman argumenterar för att i litteraturundervisningen använda sig av en metod han väljer att kalla ”skugga intrigen”. Denna studies syfte har varit att försöka konkretisera hans analysmetod och att undersöka om den kan användas på texter som saknar en tydlig intrigstruktur. LÄS MER

 4. 4. Beyond Vision: Eyeless Writing in Virginia Woolf's The Waves

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Marie-Helen Stahl; [2019]
  Nyckelord :Modernism; Virginia Woolf; Maurice Merleau-Ponty; phenomenology; vision; eyeless writing; anti-ocularcentrism; nonanthropocentrism; body;

  Sammanfattning : In the early 20thcentury, a “crisis of ocularcentrism” arose in philosophy, replacing the Cartesian epistemological notion of a disembodied mind inspecting the object-world from the outside with an ontological and phenomenological approach to vision and being, embedding humans corporeally in a world exceeding their perceptual horizon (Jay 94). In response, modernist artists abandoned realist and naturalist techniques, rejecting mimetic representation, and experimented with new artistic forms, trying to account for the new complexity of life. LÄS MER

 5. 5. De två kulturernas dialektik : Edward Albee, C. P. Snow och den dramatiserade epistemologin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Tranvik; [2019]
  Nyckelord :Edward Albee; C. P. Snow; Who s Afraid of Virginia Woolf?; two cultures; epistemology; drama of ideas; Edward Albee; C. P. Snow; Vem är rädd för Virginia Woolf?; två kulturer; epistemologi; idédrama;

  Sammanfattning : Since its publication and first performance, Edward Albee’s Who’s Afraid of Virginia Woolf?, has often been interpreted with regard to the theme of truth and illusion. A less studied, but nonetheless important, aspect of the drama concerns its relation to C. P. Snow’s concept of the two cultures. LÄS MER