Sökning: "Virginia Woolf"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Virginia Woolf.

 1. 1. Men vad handlar den om då? : En analys av Anders Öhmans metod att skugga intriger, hur en går till väga och använder metoden i gymnasieskolans litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Isabelle Zetterberg; [2019]
  Nyckelord :analysmetod; litteraturdidaktik; Mrs Dalloway; skugga intrigen; Virginia Woolf;

  Sammanfattning : Anders Öhman argumenterar för att i litteraturundervisningen använda sig av en metod han väljer att kalla ”skugga intrigen”. Denna studies syfte har varit att försöka konkretisera hans analysmetod och att undersöka om den kan användas på texter som saknar en tydlig intrigstruktur. LÄS MER

 2. 2. Beyond Vision: Eyeless Writing in Virginia Woolf's The Waves

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Marie-Helen Stahl; [2019]
  Nyckelord :Modernism; Virginia Woolf; Maurice Merleau-Ponty; phenomenology; vision; eyeless writing; anti-ocularcentrism; nonanthropocentrism; body;

  Sammanfattning : In the early 20thcentury, a “crisis of ocularcentrism” arose in philosophy, replacing the Cartesian epistemological notion of a disembodied mind inspecting the object-world from the outside with an ontological and phenomenological approach to vision and being, embedding humans corporeally in a world exceeding their perceptual horizon (Jay 94). In response, modernist artists abandoned realist and naturalist techniques, rejecting mimetic representation, and experimented with new artistic forms, trying to account for the new complexity of life. LÄS MER

 3. 3. De två kulturernas dialektik : Edward Albee, C. P. Snow och den dramatiserade epistemologin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Tranvik; [2019]
  Nyckelord :Edward Albee; C. P. Snow; Who s Afraid of Virginia Woolf?; two cultures; epistemology; drama of ideas; Edward Albee; C. P. Snow; Vem är rädd för Virginia Woolf?; två kulturer; epistemologi; idédrama;

  Sammanfattning : Since its publication and first performance, Edward Albee’s Who’s Afraid of Virginia Woolf?, has often been interpreted with regard to the theme of truth and illusion. A less studied, but nonetheless important, aspect of the drama concerns its relation to C. P. Snow’s concept of the two cultures. LÄS MER

 4. 4. Unsubstantial Territories : Nomadic Subjectivity as Criticism of Psychoanalysis in Virginia Woolf's The Waves

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Andrey Belov; [2019]
  Nyckelord :Virginia Woolf; The Waves; Jacques Lacan; Gilles Deleuze and Félix Guattari; Rosi Braidotti; psychoanalysis; subjectivity; nomadic subjectivity;

  Sammanfattning : This essay looks at subjectivity in Virginia Woolf’s The Waves employing a psychoanalytic approach and using the theories of Gilles Deleuze and Félix Guattari. Woolf’s relation to the theories of her contemporary Sigmund Freud was unclear. LÄS MER

 5. 5. No (Wo)man's Land - The Making of a Room of One's Own in Monica Ali's Brick Lane

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Wallentin Richardsson; [2019]
  Nyckelord :The Self and Society Emancipation Gender Hybridity Androgyny Woolf Bhabha; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In this essay, I uncover and examine a number of different strategies applied toward self-realization in Monica Ali’s Brick Lane (2003). I filter Ali’s modern day bildungsroman through the lens of Virginia Woolf’s understanding of self-realization as a gendered process as well as through Homi K. Bhabha’s postcolonial theory. LÄS MER