Sökning: "Virka"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Virka.

 1. 1. Ögonblick av närvaro

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Hanna Larsson; [2018-08-16]
  Nyckelord :Konst; Textilkonst; Textil; Virka; Virkning; Nystan; Blå; Indigo; Närvaro; Terapi; Psykisk hälsa; Historia; Kvinnohistoria;

  Sammanfattning : Mitt arbete handlar om närvaro, jag har genom olika arbetsmetoder virkat objekt som kapslat in min upplevelse av de ögonblicken.Virkningarnas gråblå monokroma nyanser skapar en underliggande ton av skörhet. Den svaga vibrationen balanseras av garnets öglor som låser varandra och bildar ett starkt sammanhållet material. LÄS MER

 2. 2. Nya perspektiv på Historiska Museet? : Historiska museets metoder för att lägga till nya perspektiv iutställningsverksamheten.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Malin Bondeson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här studien har Historiska Museets utställningsverksamhet undersökts och jag finner att degenom perspektivbyte vill ge makt åt besökarna och att betona samtal, dialog och på så sätt förhandling.I arbetet med utställningen History Unfolds försöker Historiska museet bryta med dentraditionella museiverksamheten. Detta görs bl.a. LÄS MER

 3. 3. "Och du, Birgit, kan du inte virka eller läsa en bok?" : - En studie av genusnormer i samhällskunskapsböcker för grundskolans mellanstadium 1962-1977

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Monica Johansson; [2009]
  Nyckelord :Genusnormer; genuskontrakt; läromedel; grundskolan; socialpolitik; hemmafru; samhällsutveckling; jämställdhet; familjenormer;

  Sammanfattning : Under 1960- och 1970-talen utvecklas svensk socialpolitik starkt och sysselsättningsgraden stiger markant. Allt fler kvinnor börjar lönearbeta och hemmafrubegreppet luckras upp och försvinner mer eller mindre på ett decennium. LÄS MER