Sökning: "Virpi Andersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Virpi Andersson.

  1. 1. Konstbiennalens Marknadskommunikation -Hur tre nordiska samtidskonstevenemang kommunicerar med sina viktigaste målgrupper

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Lisa Andersson; Virpi Näsänen; [2008-09-23]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER