Sökning: "Virtual Tour"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Virtual Tour.

 1. 1. Cool grotta! : En fallstudie om användarupplevelse i webbaserade virtuella turer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Fannie Falk Faye; Galina Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Virtual museums; presence; immersion; UX; flow; Virtuella museer; närvaro; inlevelse; användarupplevelse; flow;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har fler och fler verksamheter inom kulturkontexten utforskat nya sätt att presentera sitt innehåll för publiken. Ett sådant är webbaserade virtuella turer där möjlighet skapas för en intresserad allmänhet att besöka unika platser, ta del av kunskaper på ett interaktivt sätt och pröva nya sätt att besöka ett museum eller en historisk plats. LÄS MER

 2. 2. Developing Immersive Experience in Virtual Tour Applications on Mobile Devices

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Dong Wang; [2021]
  Nyckelord :Immersive Experience; Immersion; User Experience; Virtual Reality; Virtual Tour; 360-Video; Interactive Movie; User Interface; Interaction;

  Sammanfattning : As a cutting-edge technology, VR is applied to all aspects of life. Especially when the pandemic is spreading, the immersive experience of VR provides another possibility for people's virtual tours and online exhibitions. Limited by the high price of professional VR equipment, VR technology still exists in specific professional fields. LÄS MER

 3. 3. Decision-making without the formal decision-maker : A study made at Menlo Innovations

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Björn Katzmann; Gustav Veres; Elias Filhage Wahlström; [2021]
  Nyckelord :Flat organization; Hierarchy; Decision-making; Wage-setting; Recruitment Long-term goals;

  Sammanfattning : This thesis studies how decision-making might work in an organization without a predetermined formal decision-maker. By studying three selected areas in organizational decision making at a flat organization, the way decisions are made without a formal decision-maker is presented. LÄS MER

 4. 4. Digital art recommendation system : A personalized virtual tour of digital collections

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jesper Edström; Nicky Ristic; [2021]
  Nyckelord :ReactJS; React; Digital art recommendation system; recommendation system;

  Sammanfattning : The purpose of this project is to create a website with a React-based prototype recommendation system of a large cultural collection. The aim of the website is to provide a function that allows a user to upload an image to which the system consequently recommends correlating artwork from the publicly available collection of the Metropolitan Museum of Modern Art (MET). LÄS MER

 5. 5. An analysis of how consumers experience virtual tours : A virtual tour of the Faroe Islands

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Magdalena Meder; [2021]
  Nyckelord :virtual tourism; virtual tours; tourism experience; virtual tourism experience; Faroe Islands; alternative tourism;

  Sammanfattning : When the whole world was in lockdown and tourism was at a standstill due to the COVID19-pandemic, the Faroe Islands found an alternative way to let people experience their destination. They started the “Remote tourism” campaign which offered live virtual tours where users from all over the world could navigate the locals who were equipped with GoPro cameras on their helmets. LÄS MER