Sökning: "Virtual teams"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden Virtual teams.

 1. 1. Framtidens Projektledare, i en digital och global byggbransch

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Sebastian Larsson; [2020]
  Nyckelord :Framtidens projektledare; projektledning; hard skills; soft skills; digitalisering; globalisering; The future project manager; project management; digitalization; globalization; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Framtidens Projektledare, i en digital och global byggbransch. Författare: Sebastian Larsson Handledare: Radhlinah Aulin, universitetslektor på̊ institutionen för bygg- och miljöteknologi, avdelningen för byggproduktion, Lunds Universitet. LÄS MER

 2. 2. The Crux of Virtual Leadership - Understanding how Virtual Leadership is Exercised in Practice by Examining a Case Study in a Global Organizational Context

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Delshammar; Josefine Artman; [2020]
  Nyckelord :Leadership; Virtual Teams; Virtual Leadership; Organizational Culture; Decentralization; E-leadership; Autonomy; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: The Crux of Virtual Leadership: Understanding how Virtual Leadership is Exercised in Practice by Examining a Case Study in a Global Organizational Context Authors: Johanna Delshammar and Josefine Artman Supervisor: PhD Stefan Svenningsson, Department of Business Administration Submission date: 22nd of May 2020 Course: BUSN49 Degree Project in Managing People, Knowledge and Change Purpose: The purpose of this research is to contribute with a deeper understanding of how virtual leadership efforts are exercised in practice within a global organizational context. Moreover, the study also aims to contribute with theoretical insight on the virtual leadership phenomenon, as well as enhance the understanding of how it can be exercised by practitioners. LÄS MER

 3. 3. Organizing and Leading Virtual Teams Through ICTs: A Sociomaterial Perspective

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Wafaa Elbaghdady; [2020]
  Nyckelord :ICTs; Leaders; Virtual Teams; Technology; Sociomateriality; E-leadership; Practice; Qualitative;

  Sammanfattning : The adoption of advanced Information and Communication Technologies (ICTs) is increasing in organizations which is altering organising and leading teams in many ways. Organizations are moving toward adopting more dynamic and global work structures namely virtual teams which mostly rely on ICTs as the main form of communication. LÄS MER

 4. 4. Media Gateway Transfer Analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Aron Hansen Berggren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are many protocols available to transfer files where some are faster than others. With ever increasing network speeds and amounts of media needing to be transferred, the need to minimize the amount of data sent is increasing. LÄS MER

 5. 5. Gemenskap och tillit inom virtuella team : En kvalitativ studie om organisatoriska förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jessica Björkquist; Hanna Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Gemenskap; gruppkultur; teamledare; tillit; organisatoriska stödstrukturer; virtuella team;

  Sammanfattning : Samhällets digitalisering och utveckling av nya digitala teknologier har gett möjligheten att arbeta vart du än befinner dig och tillsammans med kollegor i olika delar av världen. Virtuella team är ett sådant exempel på ny arbetsform där människor är utspridda på olika geografiska platser samtidigt som de samarbetar med hjälp av kommunikations- och informationsteknologi (IKT). LÄS MER