Sökning: "Virtuell kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade orden Virtuell kommunikation.

 1. 1. Uppfattningen av aggression hos virtuella 3D karaktärer : En undersökning om skillnaden mellan könen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jessica Lindblom; Jonas Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Icke-verbal kommunikation; kroppsspråk; känslouttryck; animation;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks skillnaden mellan män och kvinnor i huruvida de uppfattar kroppsspråk då det appliceras på en avskalad virtuell karaktär. Utifrån tidigare forskning om kroppsspråk och känslouttryck skapades fyra animationer föreställande gångcykler samt knackningar som visualiserade två olika känslor: glädje samt ilska. LÄS MER

 2. 2. UX Design of Augmented Reality House Configurator : Mobile AR Application and Web Administration Interface Design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rebecka Skarin; [2020]
  Nyckelord :Industrial Design; Augmented Reality; Interface Design; User Experience; Usability; House Configurator; User Centered Design;

  Sammanfattning : Many of us find it difficult to make big decisions, building ahouse is one of them. It is perhaps the biggest investment andproject that one takes on. LÄS MER

 3. 3. Skyltdocka eller vän? En kvalitativ intervjustudie om virtuella influencers som marknadsförare på Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Malmström; Jasmin Johansson; [2020]
  Nyckelord :Virtuella influencers; influencer marketing; varumärkeskommunikation; sociala medier; Social Sciences;

  Sammanfattning : I takt med att konsumenter får allt större valmöjligheter ställs också högre krav på varumärken att arbeta strategiskt med sin varumärkeskommunikation. Influencer marketing i sociala medier har därför de senaste åren ökat i popularitet, med förhoppning att det inflytande en influencer har ska påverka konsumenters attityd gentemot varumärket positivt. LÄS MER

 4. 4. Digitala tvillingar i Nordens fastighetsbransch : En kartläggning av digitala tvillingars nutida och potentiella närvaro på den nordiska fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Linus Logren; Adam Thillberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens samhälle präglas i stor utsträckning av digitaliseringens framfart, där vissa branscher lyser starkare med dess närvaro, medan andra med dess frånvaro. I samspel med att artificiell intelligens har blivit allt mer omtalat som allmängiltig lösning kring digitala utmaningar har även kopplingen till konceptet digital tvilling vuxit fram. LÄS MER

 5. 5. Lärande genom interaktiva praktiker i en virtuell verklighet : Livet som en virtuell karaktär - lärande och meningsskapande

  Master-uppsats, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Charlotte Kvarnström; [2020]
  Nyckelord :Virtual rooms; Design for learning; Learning by doing; FiveM; roleplay; leakage; Virtuella rum; Design för lärande; Learning by doing; FiveM; rollspel; läckage;

  Sammanfattning : Världen omkring oss förändras snabbt varje dag på grund av olika saker som sker runt om oss. I skrivande stund härjar Coronaviruset i en utbredd pandemi, och vi har alla på vårt eget sätt fått lov att anpassa oss för att leva ett liv med större social distans, vilket för många innebär studier och arbete via digitala plattformar från hemmet, snarare än arbete i skolsalar och kontor. LÄS MER