Sökning: "Virtuell verklighet"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden Virtuell verklighet.

 1. 1. Hur påverkar VR spelupplevelsen i lugna spel?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Erik Rodriguez; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna artikel presenterar skillnaderna inom spelupplevelse för spel som kan spelas i både VR (Virtual Reality, eng. för virtuell verklighet) och på en datorskärm samt hur dessa kan leda till cybersickness (åksjuka). LÄS MER

 2. 2. Integrating IFC Models and Virtual Reality for Indoor Lighting Design

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :André Wisén; [2019]
  Nyckelord :BIM; IFC; VR; Lighting Design; Data Interoperability; BIM; IFC; VR; Belysning; Datainteroperabilitet;

  Sammanfattning : Previous research has studied the use of Building Performance Simulations (BPS) tools withBuilding Information Modeling (BIM). BPS can be used to visualize and evaluate the designof buildings. Virtual Reality (VR) can be used as a BPS tool for designing indoor lighting. LÄS MER

 3. 3. Med kroppen som måttstock : en undersökning om virtuella upplevelser av landskapsarkitektur, baserade på BIM-modeller, är effektiva arbets- och kommunikationsredskap

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Werner Nystrand; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; virtuell verklighet; visualisering; dialogverktyg; digital modellering; BIM; Building Information Modell; datorspel;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har undersökt användningen av ”tekniker för virtual reality” (hädanefter: virtuella upplevelser, se s. 13) vid kommunikation av landskapsarkitektur, både i teori och praktisk utvärdering. LÄS MER

 4. 4. Virtual Reality andAugmented Reality : A Survey from Scania’s Perspective

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Karl Ingerstam; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Virtual reality and augmented reality are technological fields that have developed and expanded ata great pace the last few years. A virtual reality is a digitally created environment where computergeneratedelements are displayed to a user via different interfaces for the respective senses. LÄS MER

 5. 5. Virtuell verklighet som ett verktyg för tankfulla reflektioner inom digitala spel

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Aziz Mehmedovic; Anes Sabanovic; [2019]
  Nyckelord :virtual reality vr ; games for change; digital games; video game design; horticulture; virtuell verklighet vr ; games for ghange; digitala spel; speldesign; hortikultur.;

  Sammanfattning : Med detta kandidatarbete så prövar samt undersöker vi möjligheterna till en “praxisgemenskap” inom Games for Change genom digitala spel med tekniken virtuell verklighet (VR). Genom prövningen i sig så testar sig denna undersökningen fram med en stark analysmetod från spelbranschen. LÄS MER