Sökning: "Virtuella influencers"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Virtuella influencers.

 1. 1. Datorgenererad eller verklig? En undersökning om personer i åldern 18-34 har ett kritiskt förhållningssätt till datorgenererade fotorealistiska bilder

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Felicia Richert Kåge; [2020]
  Nyckelord :Datorgenererade fotorealistiska bilder; Virtuella influencers; Influencers; Instagram; Bildanalys; Trovärdighet; Digitala 3D-verktyg; Användarvanor; Källkritik;

  Sammanfattning : Idag finns mängder av digitala verktyg för gemene man att använda till att skapa högkvalitativa, fotorealistiska datorgenererade bilder. Det blir svårare och svårare att avgöra om dessa är fotografier eller datorgenererade - och den digitala tekniken fortsätter att utvecklas snabbt. LÄS MER

 2. 2. Skyltdocka eller vän? En kvalitativ intervjustudie om virtuella influencers som marknadsförare på Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Malmström; Jasmin Johansson; [2020]
  Nyckelord :Virtuella influencers; influencer marketing; varumärkeskommunikation; sociala medier; Social Sciences;

  Sammanfattning : I takt med att konsumenter får allt större valmöjligheter ställs också högre krav på varumärken att arbeta strategiskt med sin varumärkeskommunikation. Influencer marketing i sociala medier har därför de senaste åren ökat i popularitet, med förhoppning att det inflytande en influencer har ska påverka konsumenters attityd gentemot varumärket positivt. LÄS MER

 3. 3. Virtuella influencers och trovärdighet : En kvalitativ och kvantitativ studie om influencer marketing och trovärdigheten hos virtuella influencers

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Moa Gehlin; Yasmin Jelassi; [2020]
  Nyckelord :Virtuell influencer; Influencer marketing; Trovärdighet; Parasocial relation; Nätverk;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: En forskare tror att virtuella influencers har en ljus framtid, vilket kan innebära att mänskliga influencers roll påverkas. Dessutom säger forskning att det finns en problematik i fenomenets trovärdighet, faktumet att overkliga aktörer inte uppfattas trovärdiga ser vi kan utgöra ett problem för användandet av virtuella influencers. LÄS MER

 4. 4. Fake it and you'll make it? : En jämförande studie om en mänsklig- och en virtuell influencers effekt på konsumenters varumärkesattityd och köpintention

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Eriksson; Sarah Hylén; [2020]
  Nyckelord :Influencer marketing; virtuell influencer; varumärkesattityd; köpintention; source credibility; source attractiveness; match-up; meaning transfer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka skillnaden mellan en mänsklig influencer och en virtuell influencers effekt på en konsuments varumärkesattityd och köpintention när ett varumärke marknadsförs på sociala medier. Metod: Studien tillämpar en kvantitativ forskningsmetod med en deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. INFLUENCERN 2.0 – FRÅN REELL TILL VIRTUELL - En kvantitativ innehållsanalys av den virtuella influencern Miquela Sousas Instagramkonto

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nellie Karlsson; Hanna Lööf; [2019-07-01]
  Nyckelord :Virtuella influencers; Miquela Sousa; Lil Miquela; Instagram; självpresentation; Goffmans dramaturgiska perspektiv; inraming; personlig; fasad; persona;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur den virtuella influencern Miquela Sousas persona tar form på det sociala mediet Instagram.Teori: Det teoretiska ramverket består av Goffmans dramaturgiska perspektiv samt visuella verktyg för innehållsanalys. LÄS MER