Sökning: "Virtuella världar"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Virtuella världar.

 1. 1. Lantbrukares upplevelse av en webbsida utformad som en tredimensionell virtuell värld : Fallet med Yaragarden.se

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Arvid Gärdebo; Schönbeck Joakim; [2022]
  Nyckelord :Website Design; Three-Dimensional Virtual World; Farmers; User Experience; Usability; Hedonic-Motivation System Adoption Model; Qualitative Research; Webbplatsdesign; Tredimensionell virtuell värld; Lantbrukare; Användarupplevelse; Användbarhet; Hedonic-Motivation System Adoption Model; Kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Informationsintag har blivit lättare i och med internets tillkomst. För att göra upplevelsen mer uppslukande, rolig och interaktiv har nya designkoncept på webbplatser utvecklats. Ett sådant designkoncept är tredimensionella virtuella världar. LÄS MER

 2. 2. Riktiga känslor i påhittade världar : en analys av sociala interaktioner inom MMORPG-spel

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Johan Martelius; Malte Montelius; [2022]
  Nyckelord :Normer; Identitetsskapande; Eskapism.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : “Riktiga känslor i påhittade världar” En analys av sociala interaktioner i MMORPG-spel är skriven av Johan Martelius och Malte Montelius, på institutionen för kommunikation och medier på Lunds Universitet. MMORPG-spel har sen dess premiär på spelmarknaden samlat en mycket stor publik. LÄS MER

 3. 3. Sociala mediers effekter på unga män : En kvalitativ studie om hur välbefinnandet hos unga män påverkas av de sociala medierna Facebook och Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Cajsa Mörk; Ida Gibson; [2021]
  Nyckelord :Self-esteem; well-being; young men; social media; Självkänsla; välbefinnande; unga män; sociala medier;

  Sammanfattning : Människan är i stort behov av socialt samspel, att känna sig sedd och uppskattad i den sociala omvärlden samt undvika att bli exkluderad från samhället. Idag lever människan i två parallella världar då människan vistas i det verkliga rummet och i det virtuella rummet. LÄS MER

 4. 4. Rörelsesjuka i virtuell verklighet : Hur stor påverkan rörelsesystemen har på det

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robin Sollfors; [2021]
  Nyckelord :VR; cybersjuka; rörelsesystem; virtuell verklighet;

  Sammanfattning : Cybersjuka, vilket är en undertyp till rörelsesjuka uppstår när personer använder sig utav ett Virtual Reality headset. Denna studie undersöker de tre olika rörelsesystemen som spel brukar använda sig utav för att förflytta sig i virtuella världar. LÄS MER

 5. 5. En balanserad MMO-ekonomi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Lönnermark; Axel Sigl; [2021]
  Nyckelord :MMO; Game economy; inflation; A balanced MMO-economy;

  Sammanfattning : Ett MMO (Massively Multiplayer Online) är ett spel som spelas av många spelare samtidigt. Dessa spel består av virtuella världar som spelaren kan utforska. Många av dessa världar har en egen ekonomi med egna virtuella varor, tjänster och valutor. I denna uppsats presenteras analysen av ett par sådana ekonomier. LÄS MER