Sökning: "Virtuellt Privat nätverk"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Virtuellt Privat nätverk.

 1. 1. Digitala hjälpmedel för aktivitetsbaserat arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :William Våge; [2017]
  Nyckelord :Activity based workplace model; Swedish Insurance Agency Försäkringskassan ; Virtual private network; Aktivitetsbaserad arbetsmodell; Försäkringskassan; Virtuellt privat nätverk;

  Sammanfattning : The activity based workplace model is becoming more and more com- mon and the Swedish Insurance Agency is an authority that has em- braced this model. The new way of working means that more employ- ees work from home or another place than the office. LÄS MER

 2. 2. Metodiskt backupsystem för lokalkontrollsutrustningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Kristian Ohlsson; [2013]
  Nyckelord :backup; PLC; huffman; zip; lagring; RAID; virtualisering;

  Sammanfattning : Statkraft är helägt av Norska staten och är Sveriges fjärde största elproducent. Detta examensarbete syftar till att ta fram en metod för att lösa hur Statkraft Sverige AB ska lagra mjukvarubackuper av sina lokalkontrollssystem. LÄS MER