Sökning: "Virtuellt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Virtuellt arbete.

 1. 1. Ledarskap på distans : En kvalitativ fallstudie på hur förutsättningarna förändrats för ledare på en storbank i Sverige till följd av Covid19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Patrik Johansson; Terza Said; [2022]
  Nyckelord :Remote leadership; remote work; flexible work arrangements; Ledarskap på distans; distansarbete; flexibla arbetsförhållanden;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka ledarskap på distans och urskilja skillnader från traditionellt ledarskap i en svensk storbank. Covid-19 penademin förändrade storbankens förutsättningar och tvingade fram en strukturförändring från kontors baserat arbete till distansarbete. LÄS MER

 2. 2. Virtuell driftsättning i processindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Helena Rahm Juhlin; Marcus Wiberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Processindustrin står inför utmaningar för att växla om till Industri 4.0. Det ställer högre krav på effektiva och hållbara produktionssystem. Ett bidrag till utvecklingen mot Industri 4. LÄS MER

 3. 3. Metaverse och dess betydelse för virtuellt samarbete i organisationer : En kvalitativ studie om Metaverse och dess potential samt utmaningar för virtuellt samarbete i organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Carl Johan Lippe Nilsson; Rasmus Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Metaverse; virtual communication; collaboration; virtual teams; virtual environment; Metaverse; virtuell kommunikation; samarbete; virtuella teams; virtuella miljöer;

  Sammanfattning : Begreppet Metaverse har på senare tid uppmärksammats som det allra hetaste området inom IT-branschen, före både kryptovaluta och artificiell intelligens. En stor anledning till detta är att Facebook valt att döpa om sitt varumärke till Meta och tydligt indikerat vad som är deras framtidsvision. LÄS MER

 4. 4. Generating synthetic golf courses with deep learning : Investigation into the uses and limitations of generative deep learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Carl Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Generative adverserial networks; generative models; golf; terrain generation; GAN; Generativa adversiella nätverk; generativa modeller; golf; genererad terräng; GAN;

  Sammanfattning : The power of generative deep learning has increased very quickly in the past ten years and modern models are now able to generate human faces that are indistinguishable from real ones. This thesis project will investigate the uses and limitations of this technology by attempting to generate very specific data, images of golf holes. LÄS MER

 5. 5. Controlling Autonomous Baker Robot Using Signal Temporal Logic and Control Barrier Functions

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gustav Bernpaintner; Marcus Allen; [2022]
  Nyckelord :autonomous systems; signal temporal logic; control barrier function; quadratic programming;

  Sammanfattning : Autonomous systems are slowly moving into the mainstream with things like self driving cars and autonomous robots in storage facilities already in use today. The aim of this project is to simulate a virtual bakery with a baker-robot (agent)that is able to complete recipes within strict deadlines. LÄS MER