Sökning: "Virtuellt"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade ordet Virtuellt.

 1. 1. Coronapandemins inverkan på chefers arbete med att främja sociala aktiviteter på äldreboenden. En kvalitativ studie baserad på intervju och enkäter med chefer på äldreboenden i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Naida Lindov; Josefin Lindström; [2021]
  Nyckelord :COVID-19 - Pandemi; Äldre; Socialt utanförskap -Ensamhet - Psykisk ohälsa; Aktivitetsförlust; Aktivitetsutanförskap; Chefer; Occupational Therapy COVID-19; Pandemic; Elderly; Social exclusion; Loneliness; Mental illness; Occupational deprivation; Occupational alienation; Managers; Occupational Therapy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Coronapandemin har medfört restriktioner där bland annat besöksförbud infördes från 30 mars till 1 oktober 2020 på äldreboenden i Sverige. Författarna undersöker hur besöksförbudet har påverkat hur chefer arbetar med socialt utanförskap och för att främja social inkludering under denna tidsperiod. LÄS MER

 2. 2. Virtuellt ledarskap under en kris : En kvalitativ studie om Region Västernorrland

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marie Rylander; Mabrilla During; [2021]
  Nyckelord :kris; krishantering; krisledarskap; ledarskap; ledarstilar; virtuell kommunikation; virtuellt ledarskap; Covid-19;

  Sammanfattning : Syfte och problemformulering: Krisen Covid-19 tvingade många organisationer att omorganisera sina verksamheter på kort tid, vilket har lett till många förändringar. Krisen har också gjort att många organisationer behövt förändra sina arbetsätt till det mer virtuella. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation i Ledarskap på distans : en fallstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linus Strömberg; Jesper Persson; [2021]
  Nyckelord :Supervisor employee interaction; teleworking; COVID-19; Management styles; Pandemic; Workplace environment; Business communication; Communications; Homeworking; meeting; Digital leadership; Case study; Virtual leadership; Input process outcomes IPO model; Ledare medarbetare interaktion; Distansarbete; COVID-19; Ledarstilar; Pandemi; Arbetsmiljö; Affärskommunikation; Kommunikationer; Hemarbete; Möten; Digitalt ledarskap; Fallstudie; Virtuellt ledarskap; Input-Process-Outcome IPO modell;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att studera hur sättet att kommunicera mellan chef och medarbetare påverkats, där flertalet anställda till följd av COVID-19 fått ställa om och arbeta på distans. Metod: Studien är genomförd som en kvalitativ enfallsstudie med tvärsnittsdesign, på ett finansbolag beläget i Västra Götaland. LÄS MER

 4. 4. A Cyber-Physical System to Reduce the Queues at Amusement Parks

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Kevin Kattilakoski Ruonala; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis explores how a cyber-physical system can be developed to implement a virtual queuing system that is intended for a carousel at an amusement park. The ambition is that this system will decrease the amount of time the visitors need to spend standing in a physical queue. LÄS MER

 5. 5. Möte i pyjamas och fika framför kameran : En kvalitativ studie om organisationskultur i virtuella arbetsplatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anton Engholm; Amanda Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Organizational culture; Virtual workplace; Organizational change; Covid-19; Leadership; Organizational development; Organisationskultur; Virtuell arbetsplats; Organisationsförändring; Covid-19; Ledarskap; Organisationsutveckling;

  Sammanfattning : Förändring är någonting som verksamheter kontinuerligt behöver anamma för att hålla sig flytande. I början av året 2020 drabbades världen av en pandemi, som skakade om samhället på ett helt nytt sätt. LÄS MER