Sökning: "Visar Behrami"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Visar Behrami.

 1. 1. Följs riktlinjer vid skapandet av hemsidor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Deni Imamovic; Visar Behrami; [2015]
  Nyckelord :verksamhets möjligheter; användarnas upplevelse; designprocess; interaktionsdesign; underhåll; funktionalitet; navigering; visuella attribut; riktlinjer; säkerhet; hemsidor; användare; designer; design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är webben en självklarhet. Allt ska vara möjligt via webben. Detta leder till att användarna ställer högre krav på utvecklarna och hemsidorna varje dag. Att en webbplats har dålig struktur eller har en sämre funktionalitet kan vara en faktor till att användaren fortsätter vidare till nästa hemsida. LÄS MER

 2. 2. Placerad produktreklam i modebloggar : - En studie om placerad produktreklam i svenska modebloggar och dess påverkan på bloggläsarna.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Jenny Behrami; [2012]
  Nyckelord :Blogg; modeblogg; placerad produktreklam; reklam i bloggar; marknadsföring i bloggar;

  Sammanfattning : Att marknadsföra sig rätt har idag blivit A och O för företag. För att överleva är det av högsta vikt att finna nya forum att placera sin reklam i. Idag finns det dock så mycket reklam som cirkulerar i samhället att företagen måste konkurrera om konsumenternas uppmärksamhet. LÄS MER

 3. 3. Talang 2010 : En studie om fotbollsspelares och tränares uppfattningar om begreppet talang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jens Lönnaeus; Nijazi Behrami; [2010]
  Nyckelord :Talang; fotboll; medier; Dewey; sociokulturellt perspektiv; Vygotskij; miljö; Tipselitprojektet; utveckling; mentalitet; individanpassning;

  Sammanfattning : Vi har studerat hur fotbollstränare och spelare i sydvästra Sverige ser på begreppet talang. Det är ett väldigt svårdefinierat begrepp och den tidigare forskningen visar att än idag kan man inte definitivt definiera begreppet på ett rättvist sätt. LÄS MER