Sökning: "Visby"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet Visby.

 1. 1. Uses and Issues – The case of Visby Cathedral : An analysis of values and frictions associated with usage at a venue that is both cultural heritage and an active religious institution

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Walter Duphorn; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is a case study of Visby Cathedral, cultural heritage with a rich history that has been an active site of worship since medieval times. This has resulted in an interest in the cathedral as a tourist destination which has increased exponentially since the city became a world heritage. LÄS MER

 2. 2. Ungas syn på kulturarvets funktioner : Det materiella kulturarvets potential till att skapa regional utveckling vid landsbygdskommuner

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Hanna Danielsson; [2019]
  Nyckelord :Regional utveckling; Kulturarvsverksamhet; Social hållbarhet; Landsbygdsutveckling; Platsidentitet;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks regional utveckling inom kulturarvsområdet med utgångspunkt från ungas förhållningssätt. Syftet med undersökningen är att ur ett socialt perspektiv utreda fördelaktiga funktioner för det materiella kulturarvet i arbetet mot en regional utveckling vid landsbygdsområden. LÄS MER

 3. 3. Konserverad änka : Konservering som företeelse i samband medkyrkoherdars frånfälle i Visby stift 1650-1850

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Gunder Parenmark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Artros – för alltid en folksjukdom? : En kartläggning av artros inom det medeltida gravfältet vid S:t Hans och S:t Pers kyrkoruiner i Visby

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Belinda Stenhaug; [2019]
  Nyckelord :Osteoarthritis; general disease; archaeology; Middle Ages; Visby; Gotland.;

  Sammanfattning : Osteoarthritis is one of the most common general diseases in modern society Sweden. It is also one of the most common diseases traced within archaeological human remains. The aetiology of osteoarthritis has been widely debated within the field of medicine and paleopathology. LÄS MER

 5. 5. En ny urbanitet utanför murarna

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Elias Friberg; [2019]
  Nyckelord :Visby; Urbanitet; Arkitektur; A7; Ytterstad; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : In this thesis project I investigate, analyze and develop a proposal in order to improve the urban qualities of my hometown, Visby on the island Gotland in the Baltic sea. The city had a major role as a trading port during the 12th and 13th centuries but then had an economic setback which hindered its growth until the19th century. LÄS MER