Sökning: "Visby"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade ordet Visby.

 1. 1. Quest for Harmonization to Implement Electronic Bills of Lading: An International Perspective

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristoffer Koch; [2021-06-21]
  Nyckelord :Electronic bills of lading; Harmonization; International carriage of goods by sea; Maritime law; Shipping;

  Sammanfattning : The lack of legislation on electronic bills of lading is an important existing lacuna in the prevailing legal regimes on the international carriage of goods by sea. The Hague/Hague-Visby Rules are increasingly becoming unable to take the modern realities of shipping into consideration and attempts at creating new conventions in this area of law have failed to gain widespread adherence. LÄS MER

 2. 2. Produktivitetsmått för röntgenavdelning : En fallstudie vid Visby lasarett

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Enes Vizlin; [2021]
  Nyckelord :flow efficiency; capacity calculation; quality; Lean Healthcare; patient safety; process; productivity; productivity measures; BPM; care needs; care queues; flödeseffektivitet; kapacitetberäkning; kvalitet; Lean Healthcare; patientsäkerhet; process; produktivitet; produktivitetsmått; vårdbehov; vårdköer;

  Sammanfattning : Den här studien görs som avslutande del av universitetsutbildning, kandidatprogram i Industriell teknik inom ämnesområdet kvalitetsteknik. Studien kan användas för vidare verksamhetsutveckling och analys av röntgenavdelningens behov av produktivitetsmått, vid Visby lasarett. LÄS MER

 3. 3. Fjärrvärmedriven komfortkyla : Lokala absorptionskylmaskiner i Visbys fjärrvärmenät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ebba Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Behovet av komfortkyla i byggnader förväntas öka till följd av bland annat den globala uppvärmningen och högre krav på behagligt inomhusklimat. Bortsett från fjärrkyla är eldrivna kompressorkylmaskiner idag den vanligaste kyltekniken för komfortkyla. LÄS MER

 4. 4. Växtbaserad glasstillverkning och dess hållbarhetspåverkan : En studie på det gotländska företaget Gute Glass

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Eveline Aspvik; Amanda Asker; [2021]
  Nyckelord :CO2; cost; Gute Glass; improvement work; plant-based ice cream; sustainable diets; sustainability impact; sustainable improvement; quality enhancement; water; CO2; förbättringsarbete; Gute glass; hållbara dieter; hållbarhetspåverkan; hållbar utveckling; kvalitetsutveckling; pris; vatten; växtbaserad glass;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts inom området för industriell teknik och tillhandahåller vidare förslag på en hållbar förbättring för ett svenskt företag som tillverkar glass, Gute Glass, beläget i Visby Gotland. Hållbarhetsutveckling utgör ett fundamentalt område och ligger vidare till grund för arbetet med att ta fram förbättringsförslaget för studien och företaget ifråga, i vilket hållbar utveckling är ett antaget globalt mål som alla länder ska arbeta för och som vidare kan definieras som ”Utveckling som möter nutidens behov utan att riskera möjligheten för kommande generationer att möta sina behov” (Gröndahl och Svanström, 2010, s. LÄS MER

 5. 5. Staden med flera tungor : En jämförande studie över Visbys influenser 1200-1600

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Rasmus Hägneryd; [2021]
  Nyckelord :Visby; influences; Profane buildings; warehouse; habitus; archaeology; artifacts; Germany; Denmark; Sweden;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to see how three different places in Europe have made their mark on some of Visby’s profane buildings and how it compares to the archaeological material. The three places of interest will be Germany, Denmark and Sweden and the historical period will be around 1200–1600. LÄS MER