Sökning: "Vision Control"

Visar resultat 1 - 5 av 298 uppsatser innehållade orden Vision Control.

 1. 1. Application of Deep Q-learning for Vision Control on Atari Environments

  Master-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Jim Öhman; [2021]
  Nyckelord :Reinforcement learning; Atari 2600; Deep Q-learning; Myopic Agents; Vision Control; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The success of Reinforcement Learning (RL) has mostly been in artificial domains, with only some successful real-world applications. One of the reasons being that most real-world domains fail to satisfy a set of assumptions of RL theory. LÄS MER

 2. 2. Hur ser framtidens behandlingsmetod ut för personer med diabetes typ 2? : Effektivitet av dualpeptiderna: ''LY3298176'' och ''RG7697'' 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Bjondina Salihu; [2021]
  Nyckelord :Type 2 diabetes; dualpeptides; HbA1c; weightloss; Diabetes typ 2; dualpeptider; HbA1c; viktminskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2040 beräknas det finnas 642 miljoner diabetespatienter i världen. Sjukdomen leder till många komplikationer som kan bli allvarliga och har en negativ effekt på livskvalitén hos diabetespatienterna. Den mest förekommande av alla diabetesformer är diabetes typ 2. LÄS MER

 3. 3. Development of methods and software for rapid quality control in fluoroscopy

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Majid Khosamadi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Fluoroscopy is a common imaging technique which uses X-ray to derive a real time imaging of patient anatomy to determine diagnosis and positioning of patients for interventional procedures. It is therefore important that the fluoroscopy systems maintain their performance. LÄS MER

 4. 4. Study of an automated testing procedure with dynamic job scheduling and automatic error handling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Tom Andersson; [2021]
  Nyckelord :Automation; Testing; Dynamic job scheduling; Automatic error handling; Concept generation; Heuristic rules; Dispatching rules; Branch and bound; A*; Dynamic programming; Beam search; Genetic algorithms; Tabu search; Simulations; C#; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During the production of Axis's cameras, the optics modules have to do a number of tests and calibrations that are performed in different test stations. The test and calibration sequence differs between different models. This has so far been done manually by having operators move the units between test stations. LÄS MER

 5. 5. Det moderna kontorslandskapet - En studie om ledares upplevelser av aktivitetsbaserat arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Beatrice Glemming; Amanda Ring; [2021]
  Nyckelord :Activity-based working; Organizational change; Leadership; Communication; Culture; Social Sciences;

  Sammanfattning : The shift to an activity-based way of working entails a change in how we view our work and our workplace. Some years ago, not many people had heard of activity-based working, but today there are many organizations around the world that apply an activity-based approach. LÄS MER