Sökning: "Vision och mission"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden Vision och mission.

 1. 1. The Katechon and Moscow as Third Rome : Visual analysis of Russia's religious soft power in Greece

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Laura Pennisi; [2021]
  Nyckelord :Russia; Greece; ROC; soft power; religion; Orthodox businessmen; multimodality; visual grammar;

  Sammanfattning : The symphonic relationship between the Russian state and the Russian Orthodox Church (ROC), a mission conceived as entrusted by God to coordinate their contributions to the society, provides the Russian state with a moral framework and the ROC with the possibility to confirm her spiritual role for the establishment of a Russian Orthodox world. This vision of a new Russian world helps the ROC expand her canonical borders to amend for the fragmentation of the pastoral community after the dissolution of the Soviet Union. LÄS MER

 2. 2. Learning Ecosystem : A framework for large manufacturing firms based on practical and theoretical insights

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Embla Ingvaldsdóttir; Mikaela Sundin; [2021]
  Nyckelord :Learning Organization; Learning Ecosystem; Organizational Learning; Learning building blocks; Learning framework; Learning culture; Lärande Organisation; Lärande Ekosystem; Organisatoriskt lärande; Lärande byggstenar; Lärande ramverk; Lärandekultur;

  Sammanfattning : The purpose of the study has been to investigate and shed light on practical measures companies take to create a culture that promotes learning, as well as the role of technology. It is an important topic for organizations to face major challenges regarding reskilling and upskilling of employees, to ensure that the company has the right skills for the future. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares syn på förskolans kompensatoriska uppdrag : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sarah Thomsson; [2021]
  Nyckelord :Compensatory mission; preschool; socio-economic vulnerability; socio-cultural perspective; social constructionism; development; motor skills; health; Kompensatoriskt uppdrag; förskolan; socioekonomisk utsatthet; sociokulturellt perspektiv; socialkonstruktionism; utveckling; motorik; hälsa.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att söka kunskap om hur lärare i förskolan resonerar om förskolans kompenserande uppdrag när de planerar utbildningen som inkluderar fysisk och motorisk aktivitet. Vid insamling av empiriska data skickades ett kvalitativt frågeformulär med strukturerade intervjufrågor till lärare i förskolan som befann sig i olika geografiska områden inom ramen för socioekonomisk status. LÄS MER

 4. 4. Sustainability Impact Validation in the Early Stage of Digital Service Innovation : A Case Study of Digital Mobility Startup

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Athira Rajan; Rona Fajar Imansyah; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The current business world and customer buying behaviour are strongly considering the environmental, social and economic impact. Several countries have come forward with sustainability visions and policies across all sectors which makes sustainability a mandatory requirement for all organizations including startups. LÄS MER

 5. 5. Performance Management System i en digital bank

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Sandberg; Vincent Gabor; [2020-07-09]
  Nyckelord :Digitalisering; bank; digital bank; performance management system; management control system; motivation;

  Sammanfattning : Inledning: Dagens samhälle har genomgått en stor förändring de senaste åren, vi har gåttfrån en fysisk till en digital värld. För att lyckas med digitalisering av en bank och attuppfylla andra konsumentkrav, behöver företaget fungera bra i sin helhet. LÄS MER