Sökning: "Visit Norway"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Visit Norway.

 1. 1. Turismen, en välsignelse eller en förbannelse? : En kvalitativ fallstudie om Lodalen, Norge

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sara Nilsson; Therese Vilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Private Landowners Perception; Lodalen; Tourism Impact; Nature Tourism; Carrying Capacity; Destination Planning; Privata markägares upplevelser; Lodalen; Turismeffekter; Naturturism; Bärkraft; Destinations planering;

  Sammanfattning : Increased tourism and overtourism have become more and more common in smaller nature destinations in Scandinavia, which is affected by the increased influx of tourists both negatively and positively. The purpose of this study was to examine how private landowners experience the effect of increased tourism, and how these tourism impacts get handled and planned by public and private actors. LÄS MER

 2. 2. Tillväxt på gran och tall efter dikesrensning i Jönköpings län

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Ingvor Laila Johansson; [2019]
  Nyckelord :Dike cleaning; dike; cleaning; growth; fir; numbers; growth; response.; Dikesrensning; dike; rensning; tillväxt; gran; tall; tillväxt; respons.;

  Sammanfattning : Detta arbete är utfört som ett examensarbete åt Skogsstyrelsen som en uppföljning på samråd för dikesrensning utförda på distrikt Jönköping från hösten 2004 till 2009. Följande saker har studerats: Hur uppfattades samrådet? Hur utfördes rensningen? Är markägaren nöjd med resultatet? Har skogen svarat på rensningen genom ökad tillväxt och i så fall hur snart och hur mycket? Har markfloran förändrats? Syns några andra positiva eller negativa effekter efter rensningen?Arbetet har utförts i två steg dels i form av en markägarintervju på 7 olika fastigheter och sedan som fältinventering med datainsamling. LÄS MER

 3. 3. Cruising away from strong sustainability? A case-study of the social and environmental trade-offs of cruise tourism in Flåm, Norway

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Henriette Sandstå; [2019]
  Nyckelord :cruise tourism; air pollution; strong sustainability; sustainable tourism; sustainability science; Norway; Social Sciences;

  Sammanfattning : Cruise tourism is the fastest growing segment within the global tourism industry, allowing tourists to visit spectacular coastal destinations all over the world. Due to its pristine fjord landscapes, Norway is a popular cruise destination. LÄS MER

 4. 4. Att turismifiera ett land : Ett svenskt perspektiv om Innovasjon Norges arbete som Destination Marketing Organisation utifrån en framställningsprocess.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Elin Haglund; Felicia Löfstedt; [2014]
  Nyckelord :Destination Marketing Organisation; Platsmarknadsföring; Kommersialisering; Destination image; Innovasjon Norge; Visit Norway;

  Sammanfattning : Destination marketing organisations (DMO) är ett fenomen som går att studera utifrån flera aspekter. Vi valde att utgå från DMO positionering och distribution av turismprodukter vilket skapade frågeställningen: Hur förmedlas Norge som en nationell destination? Organisationen är komplex, och detta arbetets syfte är därför att få en ökad förståelse för DMOs arbete utifrån en egenskapad modell, DMOs framställningsprocess av en destination. LÄS MER

 5. 5. Skievvá Spa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Stéphanie Hansen Sjölander; [2013]
  Nyckelord :Spa; Narvik; Norway; Skjomenfjorden;

  Sammanfattning : Skievvá spa, an opportunity to discover and take part of the peculiar landscape in one of the most beautiful fjords in Northern Norway, Skjomenfjorden (Narvik).An opportunity to discover the “real” Narvik. An architecture that reinforces the impressions and the sensations in the landscape on different scales. LÄS MER