Sökning: "Viskos"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Viskos.

 1. 1. Lös inredning fri från flamskyddsmedel : En studie kring naturligt flamskyddat materials flamhärdighettillsammans med ull i en vävd konstruktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josefine Svensson; [2018]
  Nyckelord :Natural flame-resistance; barrier material; inherent flame resistance; LOI; textile; fire safety; phosphorus; FR-fibre; naturligt flamskydd; barriärmaterial; inbyggt flamskydd; LOI; textil; brandkrav; fosfor; FR-fiber;

  Sammanfattning : Flamskyddsmedel har visat sig ha en stor påverkan på både miljö och hälsa. Den grupp flamskyddsmedel som i stor utsträckning har använts sedan slutet på 70-talet till början av 00-talet för textilier är polybromerade difenyletrar (PBDE). LÄS MER

 2. 2. Hållbara textilier : En jämförelse mellan viskos och polyester

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Hanna Haglund; Malin Åselius; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta kandidatexamensarbete inom hållbar energiteknik görs en jämförelse av de två textilierna polyester och viskos. Energianvändning, kemikalieomsättning och kostnad analyseras och resultatet jämförs sedan med hjälp av en SWOT-analys.Polyester är den vanligaste syntetfibern och är ett material som används i många av våra kläder. LÄS MER

 3. 3. Suitable textile recycling methods for implementation inSweden : A study in mechanical and chemical recycling methods

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Houda Abu Zeid; Tanya Syed; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta projekt undersöker de ekonomiska, tekniska och miljömässiga aspekterna avtextilproduktion samt textilåtervinning. Paralleller dras mellan olika naturfibrer ochsyntetfibrer där såväl positiva som negativa aspekter belyses. I rapporten exemplifieras demest omdiskuterade textilierna; bomull, polyester, viskos och lyocell. LÄS MER

 4. 4. Mekanisk återvinning av bomullsfibrer från konsumentavfall : Påverkan på polymerisationsgrad och spinnbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maria Agetorp; Anna Lorentzon; [2017]
  Nyckelord :Återvinning; “mekanisk återvinning”; konsumentavfall; textilavfall; bomull; cellulosa; polymerisationsgrad; DP; viskositet; Cuen; ringspinning;

  Sammanfattning : Cellulosans polymerisationsgrad (DP) är en viktig faktor vid utvärdering av möjligheterna till både mekanisk och kemisk återvinning av bomull. Enligt flera studier leder lägre DP till svagare fibrer. LÄS MER

 5. 5. Mätning av friktionskoefficient mellan fibrer : Validering av en nygammal metod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Belinda Johansson; Jodit Tesfai; [2016]
  Nyckelord :Fibrer; multifilament; blandgarn; tvistmetoden; friktionskoefficienten;

  Sammanfattning : Världens befolkning ökar och i takt med den ökar efterfrågan av textila fibrer. I en tid där vi uppnått Peak cotton kan inte längre bomullsfibrer tillgodose den höga efterfrågan därför måste nya cellulosabaserade regenatfibrer utvecklas. Idag dominerar de syntetiska fibrerna den textila marknaden. LÄS MER