Sökning: "Visselblåsning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Visselblåsning.

 1. 1. Visselblåsning : Visselblåsarsystemets roll för finansiell styrning och kontroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Annika Bossius; Frida Leijon; [2019]
  Nyckelord :Whistleblowing; control; prevention; follow-up; financial irregularities; accounting; Visselblåsning; styrning och kontroll; förebyggande; uppföljning; ekonomiska oegentligheter; redovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Visselblåsarsystem införs nu för företag inom EU. EU ser ett behov för ett ökat skydd för visselblåsare och EU kommissionen fastslog 16e april 2019 ett direktiv som innebär att säkra kanaler för rapportering av visselblåsarärenden skall finnas för alla företag med fler än 50 anställda. LÄS MER

 2. 2. Skyddet för inhyrda arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i inhyrarens verksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Gustav Fils; Henric Ek; [2019]
  Nyckelord :visselblåsning visselblåsarlagen särskilt skydd inhyrda arbetstagare slår larm om allvarliga missförhållanden företagshemligheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas Lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden och hur den tillämpas på inhyrda arbetstagare. Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för hur inhyrda arbetstagare påverkas av den nya lagstiftningen och hur andra rättskällor kan komma att påverkas av lagens uppkomst. LÄS MER

 3. 3. Att blåsa i visslan - Skyddet för visselblåsare inom offentlig verksamhet i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Elin Tegnestedt; Jessica Andersson; [2018]
  Nyckelord :Visselblåsning; Whistleblowing; Komparativ metod; Skandinavien; Offentlig sektor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen redogörs det för vilket rättsligt skydd offentliganställda i Skandinavien har när det gäller att påtala missförhållanden på sin arbetsplats och vad detta skyddet innebär för arbetstagaren. Det redogörs även för vilka begränsningar som kan finnas i det rättsliga skyddet och vilka jämförelser som går att göra mellan Sveriges, Danmarks och Norges regleringar på området. LÄS MER

 4. 4. Visselblåsares DNA : En kvalitativ studie om svenska visselblåsare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Matilda Andersson; Julia Engström; [2018]
  Nyckelord :Visselblåsning; organisation; konsekvenser och process;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Visselblåsning och dess integration med intern styrning och kontroll : En studie av svenska universitet och högskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jessica Mourujärvi; Frida Näslund; [2017]
  Nyckelord :Visselblåsning; intern styrning och kontroll; universitet och högskolor; integration;

  Sammanfattning : Med bakgrund i ett flertal uppmärksammade skandaler runt om i världen har intern styrning och kontroll fått en allt större roll inom såväl privata och offentliga organisationer. Undersökningar har visat att en viktig källa för att upptäcka oegentligheter består av personer som rapporterar misstankar om oegentligheter, så kallade visselblåsare. LÄS MER