Sökning: "Visual Analogue Scale"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Visual Analogue Scale.

 1. 1. Kan supplementering med inulin eller oligofruktos minska aptiten hos personer med övervikt eller fetma?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Johanna Aula; Ninni Nilsson; [2021-08-06]
  Nyckelord :Inulin; oligofruktos; hunger; aptit; övervikt; fetma; Visual Analogue Scale; VAS; oligofructose; appetite; overweight; obesity;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Can Supplementation with Inulin or Oligofructose Decrease Appetite in Adults with Overweight or Obesity?- A Systematic ReviewAuthors: Johanna Aula and Ninni NilssonSupervisor: Sofia KlingbergExaminer: Klara SjögrenProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 25, 2021_________________________________________________________________________Background: Overweight and obesity is a serious public health problem. It is associated with premature death and several diseases. LÄS MER

 2. 2. Does an increased intake of dietary proteins lead to improvements in perceptions of appetite in people with obesity during a period of calorie restriction?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Alexander Hidén; Daniel Karevi; [2021-08-06]
  Nyckelord :Systematic review; Protein; Obesity; Satiation; Appetite; Systematisk översiktsartikel; Protein; Fetma; Mättnad; Aptit;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Leder ett högre proteinintag till förbättrade aptitrelaterade känslor hos obesa personer under en period av kalorirestriktion?Författare: Alexander Hidén, Daniel KareviHandledare: Therese KarlssonExaminator: Sofia KlingbergLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2021-04-01Bakgrund: Övervikt och fetma är en växande pandemi på global skala. Protein har länge ansetts ge positiv effekt på mättnad och aptit, vilket, om använt, skulle kunna leda till en mer effektiv viktminskningsbehandling hos överviktiga och obesa. LÄS MER

 3. 3. Uppföljning av röstfunktion hos barn med tidigt konstaterad unilateral recurrenspares: En pilotstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Daniella Andersson; Johanna Carlsson; [2021]
  Nyckelord :recurrenspares; röstfunktion; röststörning; uppföljning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med vår studie var att kvalitetssäkra omhändertagandet av barn med tidigt konstaterad unilateral recurrenspares. Vi ville undersöka deras röstfunktion vid uppföljning 5-10 år efter konstaterad diagnos, för att på så vis avgöra om uppföljningen borde se annorlunda ut. LÄS MER

 4. 4. Förändras neuromuskulärkontroll vid funktionella aktiviteter hos personer med icke-specifik ländryggssmärta? : En pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa, medicin och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa, medicin och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa, medicin och rehabilitering

  Författare :Jesper Andersson; Simon van der Maaten; Gabriel Reimer; [2020]
  Nyckelord :Bålmuskulatur; EMG; funktionella test; Icke-specifik ländryggssmärta; neuromuskulär kontroll;

  Sammanfattning : Introduktion: Ländryggssmärta är en av de diagnoser folk söker mest vård för i västvärlden och cirka 80% av alla vuxna kommer någon gång i livet drabbas av det. Primära orsaken är icke-specifik, det vill säga, att man inte vet vad som ligger bakom. LÄS MER

 5. 5. Outcome of Lumbar Spine Surgery in Elite Athletes vs. Untrained : Matched Cohort Study from SWESPINE

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Bella Lagrange; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Low back pain may be treated surgically if a mechanical cause can be identified. In elite athletes,certain spinal adaptations have been described, from the diver’s kyphosis to the gymnast’s spondylolysis. LÄS MER