Sökning: "Visual Basic for Applications"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Visual Basic for Applications.

 1. 1. Utveckling av automatiserade designverktyg i AutoCAD och Excel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Maksymilian Mickiewicz; [2022]
  Nyckelord :AutoLISP; Visual Basic for Applications; AutoCAD; Excel; mjukvaruutveckling; AFRY;

  Sammanfattning : Dokumentation i form av tekniska ritningar och kretsscheman av olika slag är en viktig del av de flesta projekt. Många företag använder sig av olika CAD-program så som AutoCAD för att ta fram och bearbeta ritningar och kretsscheman. Ritningar brukar byggas upp av blockelement som innehåller attribut. LÄS MER

 2. 2. SuDS water storage capacity calculator : A decision support tool for the implementation ofSustainable Drainage Systems in Östersund.

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Tess van der Hulle; [2022]
  Nyckelord :Sustainable Drainage Systems SuDS ; Decision Support Systems DSS ; precipitation; calculator; stormwater model; Östersund; Sweden;

  Sammanfattning : Heavy precipitation events are expected to increase in intensity and frequency, due to global warming. Sewer systems might overload during heavy rainfall, resulting in floods which potentially affect all municipalities in Sweden. LÄS MER

 3. 3. An Approach For Cable Drum Structure Optimization

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Shahin Rastegar; Angélique Thulander Graore; [2022]
  Nyckelord :Cable drum; Finite Element Analysis; MATLAB; Steel Structure;

  Sammanfattning : Performing optimization of structures is always of great interest. There are several different ways to optimize steel structures. Today, several companies are having difficulties with their cable drums during transport. Cable drums with full cable load become heavy and make it difficult to transport. LÄS MER

 4. 4. Optimization of a decentralized energy system by implementing three different storage solutions for a small residential district in Ludvika, Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Mathieu Tayarani; [2022]
  Nyckelord :Energy storage; stationary batteries; hydrogen storage; residential energy system; energy optimization;

  Sammanfattning : The acceleration towards achieving a low carbon society has raised many challenges in the energy sector. The existing systems, highly dependent on fossil fuels, are not sustainable and recommendations are made to accelerate the transition by using more renewable and low-carbon sources of energy. LÄS MER

 5. 5. Shared PV systems in multi-scaled communities

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Energi och byggnadsdesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Alina Pasina; Affonso Lazlo Lima Canoilas; [2022]
  Nyckelord :PV-sharing; Solar; Renewable; Photovoltaic; Profitability; Self-Consumption; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the past years, Sweden had been facing rapid growth of photovoltaic cells and total PV installation capacity increased from 300 kW to 1090 MW (2006-2020). To increase the number of PV users and therefore assist in achieving multiple sustainable goals regarding renewable energy, the installations of such systems were actively supported by the Swedish government. LÄS MER