Sökning: "Visual C"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade orden Visual C.

 1. 1. Partners in crime – How cabbage seed weevil assists brassica pod midge in damaging pods of winter oilseed rape in fields in Southern Sweden : how is insect abundance related to crop damage?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sarah Heithausen; [2020]
  Nyckelord :monitoring; Ceutorhynchus obstrictus; Dasineura brassica; Brassica napus; Integrated Pest Management; economic threshold; pan trap; sticky trap;

  Sammanfattning : The brassica pod midge (Dasineura brassicae) has emerged as an important pest causing problems in Winter Oilseed Rape (WOSR) (Brassica napus ssp. napus) production in Southern Sweden during recent years. Adult female D. brassicae oviposit into WOSR pods. LÄS MER

 2. 2. På väg till en narrativt fantasifull skola : Inlevelse, visuell litteracitet och narrativ kompetens i årskurs 4–6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johan Weilander; [2019]
  Nyckelord :Swedish language education; grades 4-6; narrative texts; documentary film; narrative imagination; visual literacy; narrative competence; multimodal teaching; empathy; life conditions; Svenskundervisning; årskurs 4-6; berättande texter; dokumentärfilm; narrativ fantasi; visuell litteracitet; narrativ kompetens; multimodalt lärande; inlevelse; livsvillkor;

  Sammanfattning : Den svenska skolans undervisning i det svenska språket har för avsikt att göra eleverna narrativt kompetenta, det vill säga, de ska kunna förstå och skapa berättande texter. Inom läroplanen finns dock en öppning för ett mer vidgat textbegrepp där det inkluderas visuell litteracitet, att eleverna exempelvis ska kunna förstå filmiska berättelser. LÄS MER

 3. 3. Modelling a Scalable, Reusable and Realistic Digital Twin for Virtual Commissioning : Investigating possibilities with custom SmartComponents in ABB RobotStudio

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Maxim Riabichev; [2019]
  Nyckelord :Virtual Commissioning; Digital Twin; RobotStudio; SmartComponent; CodeBehind; SDK; Visual Studio; .NET; C#; API; Virtual Commissioning; Digital Twin; RobotStudio; SmartComponent; CodeBehind; SDK; Visual Studio; .NET; C#; API;

  Sammanfattning : The Advanced Manufacturing section at ÅF Pöyry AB is exploring the possibilities of virtual commissioning and digital twins. As part of this exploration, this thesis sets out to demonstrate a method of developing scalable, reusable and realistic digital mechatronic models – the heart of a digital twin – for the virtual environment in RobotStudio. LÄS MER

 4. 4. DSP Design With Hardware Accelerator For Convolutional Neural Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Julian Hille; Lucas Santos Ferreira; [2019]
  Nyckelord :CNN; Hardware; Accelerator; DSP; Convolutional; Convolution; Neural; Network; Processor; Tensilica; FIR; Memory; SRAM; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Convolutional Neural Networks impressed the world in 2012 by reaching state-of-the-art accuracy levels in the ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge. The era of machine learning has arrived and with it countless applications varying from autonomous driving to unstructured robotic manipulation. LÄS MER

 5. 5. Evaluating the Impact of V-Ray Rendering Engine Settings on Perceived Visual Quality and Render Time : A Perceptual Study

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Andreas Linné; [2019]
  Nyckelord :V-Ray; Computer-Generated Imagery; Rendering; Perception; Subjective Evaluation;

  Sammanfattning : Background. In computer graphics, it can be a time-consuming process to render photorealistic images. This rendering process, called “physically based rendering” uses complex algorithms to calculate the behavior of light. LÄS MER