Sökning: "Visual Design"

Visar resultat 1 - 5 av 1555 uppsatser innehållade orden Visual Design.

 1. 1. “OM DU VILL UPPLEVA ÄKTA KÄRLEK & FÅ DITT HJÄRTA KROSSAT” - En tematisk innehållsanalys av den svenska BookTok-gemenskapen på det sociala mediet TikTok

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Louise Lindquist; Alva Lundmark; Tuva Rosén; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; TikTok; BookTok; Bokgemenskap; Läsaridentitet; Bokläsning; Performativity Theory; Social Worlds;

  Sammanfattning : Executive summary Today Swedish youth are increasingly spending more time on social media meanwhile the degree of book reading is decreasing. This development has led to negative consequences like inferior performance amongst Swedish students. LÄS MER

 2. 2. Sea of Unity – Ett spel för samarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Izabell Arvidsson; Markus Grahn; Oskar Pålsson; Kevin Tan Quach; Malin Rosén; Kevin Rylander; [2023-03-03]
  Nyckelord :Samarbete; 4in1; Asymmetri; Speldesignmönster; Unity;

  Sammanfattning : The most popular games nowadays, both single and multiplayer, are often focused on individual achievements instead of the whole team’s accomplishment. This paper aims to explore how to make a game that is designed with cooperation in mind and how to implement it in 4in1-game. LÄS MER

 3. 3. MetaStackVis: Visually-Assisted Performance Evaluation of Metamodels in Stacking Ensemble Learning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Ilya Ploshchik; [2023]
  Nyckelord :Visualization; interaction; metamodels; validation metrics; predicted probabilities; stacking; stacked generalization; ensemble learning; machine learning;

  Sammanfattning : Stacking, also known as stacked generalization, is a method of ensemble learning where multiple base models are trained on the same dataset, and their predictions are used as input for one or more metamodels in an extra layer. This technique can lead to improved performance compared to single layer ensembles, but often requires a time-consuming trial-and-error process. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglighet till urbana miljöer för personer med synnedsättning : en platsanalys av Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rasmus Willart; [2023]
  Nyckelord :Tillgänglighet; användbarhet; framkomlighet; allmänna platser; utemiljöer; funktionsnedsättning; synnedsättning; ögonsjukdomar;

  Sammanfattning : Synen har en avgörande roll för hur allmänna platser upplevs och används. Synnedsättningar kan begränsa personers möjligheter att orientera sig självständigt. LÄS MER

 5. 5. Clearly Calendar : Design för planering av ett neuroatypiskt liv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Nicki Edberg; Tove Myrestam; [2023]
  Nyckelord :Planning tool; Organization tool; Neurodivergent; Calendar; To-do list; Reminders; Inclusive design; Visual communication.; Planeringsverktyg; Organiseringsverktyg; Neuroatypisk; Kalender; Att göra-lista; Påminnelser; Inkluderande design; Visuell kommunikation.;

  Sammanfattning : Det är ungefär 1 300 000 personer i Sverige som är diagnostiserade med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som autism, adhd, dyslexi m.m. Det innebär svårigheter med bl.a. LÄS MER