Sökning: "Visual Presentation"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden Visual Presentation.

 1. 1. Möte med dagsljus : en landskapsarkitektonisk studie på upplevelsen av dagsljus i urbana rum och landskap

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elsa Bally; [2022]
  Nyckelord :dagsljus; färg; material; rumslighet; landskapsupplevelse; naturligt ljus;

  Sammanfattning : Det här arbetet är sprunget ur ett intresse för människans relation till det estetiska landskapet och uppsatsens avsikt är att undersöka hur det, i landskapsarkitekturen, kanske förbisedda elementet dagsljus påverkar upplevelsen av fysiska miljöer ur ett estetiskt och visuellt perspektiv. Ämnet angrips med en konstnärligt, såväl som akademiskt utforskande metod för vilken Murray Frasers idéer om design research ligger till grund (2013). LÄS MER

 2. 2. När skönheten är odjuret : En studie om unga kvinnors attityder till framställningen av skönhetsingrepp på Instagram – med inriktning på deras självbild.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Rebecca Smahl; Levi Shanni; [2022]
  Nyckelord :Instagram; gender; beauty; beauty ideal; beauty procedures; identity; attitudes; Instagram; genus; skönhet; skönhetsideal; skönhetsingrepp; identitet; attityder;

  Sammanfattning : Kroppens yttre utseende har varierande betydelser i människors liv, men alla har en uppfattning om hur de tänker och känner kring sin kropp. Vår kroppsuppfattning influeras oftast av yttre faktorer, inklusive sociala medier som presenterar innehåll som kan påverka vårt tankesätt. LÄS MER

 3. 3. Water mapping in Scots pine stands after thinning

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Michalina Maria Grabowska; [2022]
  Nyckelord :Scots pine; Pinus sylvestris; drought; thinning; root system; water uptake; heavy water;

  Sammanfattning : Climate change is an ongoing issue in various fields, including forestry. More frequent and severe droughts have been already noted around the world, also in Europe. Visible reduction in available water in forests has adverse consequences such as increased tree mortality, higher vulnerability and smaller growth. LÄS MER

 4. 4. "Precis som vanlig köttfärs" : En kvalitativ diskursanalys av förpackningsdesign och marknadsföring av två svenskproducerade köttalternativ.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Vilma Dahlman; [2022]
  Nyckelord :Marketing; storytelling; meat alternative; novel food; food packaging design; sustainability; Swedishness;

  Sammanfattning : The food we eat has a big impact on the environment, and the global food chain is estimated to make up one third of all global emissions. In the future we will need to decrease the climate impact our food consumption has on the planet and therefore we must adjust to novel foods with a lower CO2-footprint. LÄS MER

 5. 5. Konceptutveckling av en filterlösning ämnat för dagvattenbrunnar : Filtrering av miljögifter vid släckningsarbeten

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonathan Jansson; [2022]
  Nyckelord :Bioabsorbent; Aktivt kol; Dagvattenbrunnar; Räddningstjänsten; Miljögifter; Filter; Cellulosa;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis describes a result of a product development project that was conducted during the spring of 2022 as part of the course Degree project for a bachelor's degree in engineering within innovations technology and design. The extent of the course includes 22,5 educational credits and was performed at the educational institution of Karlstad University. LÄS MER