Sökning: "Visual expression"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden Visual expression.

 1. 1. FN-komplexet i New York: Det visuella uttryckets roll i en ny generations företagsstad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Zack Fritzon; [2021]
  Nyckelord :United Nations; company town; denotation; connotation; deterritorialization; reterritorialization; Cultural Sciences; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The American company town has, by several authors, been pronounced dead in its current state. In this study, the concept of the company town is applied to the United Nations Headquarters in New York City. LÄS MER

 2. 2. Audiovisuella sensationer i den digitala tidsåldern : En kvalitativ studie om hur artister använder audiovisuell media i sin kommunikation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johan Björkgren; [2021]
  Nyckelord :Sensory Marketing; sensory interplay; congruency; consumer experience; brand identity; artist; music; social media; audio-visual media; communication; Sinnesmarknadsföring; sinnens samspel; kongruens; konsumentupplevelse; varumärkesidentitet; artist; musik; sociala medier; audiovisuell media; kommunikation;

  Sammanfattning : En kombination av ljud och bild, audiovisuell media, har under en längre tidsperiod varit ett sätt att skapa uppmärksamhet kring en artist. Den teknologiska utvecklingen har förbättrat de audiovisuella verktygen och gjort de mer tillgängliga. LÄS MER

 3. 3. CARVING STEEL

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Arttu Halkosaari; [2020-09-25]
  Nyckelord :Forging; Tactility; Touch; Plasma cutting; Blacksmith; Texture; Contrast;

  Sammanfattning : This exam project will be a conclusion for a long working process which started a year and a half ago. During this time, I have developed my own way of working with a plasma cutter and use that with different forged forms to create sculptures with varying textures. LÄS MER

 4. 4. Nätstationer - Potential för grönytor i Helsingborgs stad?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Andrijana Ardalic; Josefin Lundgren; [2020]
  Nyckelord :urbanisering; gröna tak; gröna väggar; grön infrastruktur; ekosystemtjänster; Öresundskraft; nätstation.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In Helsingborg, as in many other major cities in Sweden, there is a shortage of space as green space disappears while new construction increases. The municipality of Helsingborg has a vision to be a creative, vibrant, common, global and balanced city for both people and companies by 2035. LÄS MER

 5. 5. SEMAX FORKLIFT DESIGN

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Industridesign

  Författare :David Höggren; [2020]
  Nyckelord :forklift; design; cohesive; product; development; form; analysis;

  Sammanfattning : Not many people think of design when they hear the word forklift. It is a vehicle associated with labor, a machine that has the purpose of making work more efficient and profitable. Though that is true, for a company producing forklifts can the design be a very important factor for a lucrative business. LÄS MER