Sökning: "Visual programming"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden Visual programming.

 1. 1. Semi-Automatic calculation of the stability of shear walls in multi-storey buildings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Erik Bolin; Emil Sjöstedt; [2022]
  Nyckelord :Horizontal stabilisation; Dynamo; Shear walls; Stability; Conceptual design phase; Visual programming; Openings in shear walls; Load distribution; Relative stiffness; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Performing horizontal stability analysis in the conceptual design phase is time consuming and adjustments in the geometry of the building require new time consuming calculations. Often buildings are modelled in 3D modelling software such as Revit and Tekla but the calculations are often performed in a separate software. LÄS MER

 2. 2. Complaint system for Health Care Center Hjärtat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Collins Abika; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today the IT support could be overwhelmed with loads of requests from the clients within the Health care center Hjärtat (Also known as HCCH) through email, which is an inefficient way to store and manage information of each complaint. Tracking down the list of requests is also an issue. LÄS MER

 3. 3. ”Alltså IT är världens framtid!” : En studie om gymnasieelevers förväntningar på programmeringsundervisningen på Teknikprogrammet och vad som motiverat dem till gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Martin Loman; [2022]
  Nyckelord :programming; upper secondary school; motivation; educational choices; technology studies; programmering; gymnasium; motivation; gymnasieval; teknikprogrammet;

  Sammanfattning : Programmering och datalogiskt tänkande införs i allt fler länders läroplaner. I svensk grundskola skall eleverna få lära sig visuell programmering och datalogiskt tänkande men det är inte tydligt inskrivet att de ska få lära sig textbaserad programmering (Skolverket, 2021a). LÄS MER

 4. 4. Tillgänglig design med IDT som guide : praktiska för- och nackdelar vid framtagandet av en informativ kortfilm

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jasna Dizdarevic; Kevelin Fernlund; [2022]
  Nyckelord :Visuell design; inklusiv design; grafisk design; animation; detaljplaneprocesser; kommunala myndigheter; infographics; IDT;

  Sammanfattning : Denna artikel utforskar hur Inclusive Design Toolkit (IDT) kan underlätta för designers att ta fram tillgänglig design. För att testa för- och nackdelar med IDT, användes instruktioner, riktlinjer och verktyg från inclusivedesigntoolkit.com för att ta fram en animerad kortfilm. LÄS MER

 5. 5. Computational Thinking in Swedish high schools : A study investigating the impact of visual programming

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Annie Lang; Jonna Eklind Wendel; [2022]
  Nyckelord :Computational thinking; Visual programming; Block-based programming; Scratch; High school;

  Sammanfattning : This study aims to investigate CT in relation to students’ experience with visual programming - particularly visual programming language Scratch. The study looks at the level of CT among Swedish high school students. LÄS MER