Sökning: "Visual spaces"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Visual spaces.

 1. 1. PRESERVING ARCHIVE - A Theoretical Study of a Site-specific Composite Installation Artwork Sofia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sofia Ekre; [2020-08-05]
  Nyckelord :Installation Art; Contemporary Art; Composite; Site-specific; Gothenburg Museum of Art;

  Sammanfattning : Degree project for Bachelor of Science in Conservation2020, 180 HECSecond Cycle2020:24.... LÄS MER

 2. 2. Trygghet i offentliga rum : En genusfallstudie om trygghetsupplevelsen i Marieberg och dess sociala hinder för män och kvinnor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Nelly Lailo; [2020]
  Nyckelord :Safety; fear; gender; public space; social sustainability; Trygghet; rädsla; genus; offentliga rum; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Trygghetsupplevelsen i offentliga rum har blivit en alltmer central fråga inom mediedebatten om staden på grund av nyhetsupplysningarna av terrordåd, organiserad brottslighet och mord. Otäcka incidenter förhöjer människors rädsla och gör att offentliga rum kopplas samman med otrygghetskänslor. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet - ett krav inget alternativ

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Noor Bahu; Pawel Boguslawski; [2020]
  Nyckelord :Tillgänglighet; Inkludering; Funktionsvariation; Social hållbarhet; Användbarhet; Universell utformning; Accessebility; Inclusion; Disability; Social sustainability; Usability; Universal design;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete behandlar tillgänglighetsanpassningar för ökad inkludering på torg i två svenska kommuner i södra Sverige. Jämförelser mellan torgen visar på möjligheter att förbättra tillgänglighetsanpassningarna på torgytorna för att utöka tillgänglighet och inkludering i stadsmiljön. LÄS MER

 4. 4. Assessment of the circadian stimulus potential of an integrative lighting system in an office area

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Elif Ceren Yilmaz; Rawan Abdulhaq; [2020]
  Nyckelord :Alertness; Circadian Rhythm; Circadian light effect; Daylighting; Energy efficiency; Entrainment; Health; Intrinsically photosensitive retinal ganglion cells; Light response; Melanopsin; Melatonin suppression; Photometric; Sleep quality; spectral sensitivity; Wavelength.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Nowadays, people spend 90% of their time indoors, thus creating a healthy indoor environment for occupants is of great importance. Lighting in office spaces is an important aspect when it comes to occupant health and well-being. LÄS MER

 5. 5. Visuell kommunikation av ljusmiljöer på kontrollpaneler

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Elias Lindholm; Hanna Bjurström; [2020]
  Nyckelord :control panel; lighting environment; lighting scenario; visual communication; symbol; graphic symbol; lighting control; kontrollpanel; ljusmiljö; ljusscenario; visuell kommunikation; symbol; grafisk symbol; ljusstyrning;

  Sammanfattning : Utrymmen som kräver styrning mellan olika ljusscener på grund av rummets olika funktioner eller atmosfärer kräver även någon form av styrpanel. Ett problem i dagsläget är att kontrollpaneler ofta är svåra att förstå. LÄS MER