Sökning: "Visualisering"

Visar resultat 1 - 5 av 658 uppsatser innehållade ordet Visualisering.

 1. 1. Resursplanering : Visualisering av resursplanering för tillverkande företag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rosendahl Josefin; [2019]
  Nyckelord :Högskoleingenjör Teknisk Design; Produktionsdesign; Kartläggning; Schemaläggning av produktion; Produktionsplanering; Resurser; Resursplanering; Tillverkning; Montering; Arbetsbelastning; Kapacitet; Affärssystem; Lager; Hållbar Utveckling;

  Sammanfattning : Detta arbete är utfört hos Hellgrens Lastvagnsservice i Skellefteå. Företaget tillverkar mest flisvagnar och påbyggnationer för flisbilar. Produkterna är relativt komplexa och består av många olika delmoment och produkter. I detta arbete kommer fokus ligga på en specifik kundorder vid skapande av en resursplanering. LÄS MER

 2. 2. Smarter geovisualization tools : a user approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Frida Ulfves; [2019]
  Nyckelord :physical geography and ecosystem analysis; geography; geovisualizations; sense of place; user approach; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Geovisualization tools are continuously becoming more complex. These tools can present vivid and highly accurate representations of the real world. Simultaneously, spatial data is becoming incredibly detailed and the possibilities of interacting with the geovisualization tools are plentiful. Geovisualization tools are indeed powerful. LÄS MER

 3. 3. Visualisering av 3D-objekt från fågel-vy i Augmented Reality-miljö

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Stefan Vonkavaara; [2019]
  Nyckelord :Augmented reality; Fågel-vy;

  Sammanfattning : Detta arbete har som syfte att skapa ett applikationstillägg som möjliggör betraktande av 3Dobjektfrån en fågel-vy i Augmented Reality (AR) -miljö. AR är en teknologi under starktillväxt, teknologin bygger på att placera virtuella objekt i den verkliga världen och betraktadessa genom olika typer av hårdvara. LÄS MER

 4. 4. Nyheter i den digitala tidsåldern : En ögonrörelsestudie av unga vuxnas läsande av digitala nyheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Johan Ragnarsson; Cezary Plichta; [2019]
  Nyckelord :Eye Movement Study; Visualization; Web Magazine; Reading; Young Adults; Aftonbladet; Ögonrörelsestudie; Visualisering; Webbtidning; Läsning; Unga vuxna; Aftonbladet;

  Sammanfattning : The goal of our study is to analyze how young adults in the ages of 20-23 observe digital newspapers. Our main research question is: Are the visual parts of the news site more important than text for young adults? Our second research question is: How do young adult users switch between visual and text elements? Finally, the last question is: What is it that attracts users into reading an article on an online newspaper? To achieve our goal we used a method called eye-tracking which is a process of recording a person’s eye movements using a infrared camera and a computer program processes that converts the data into visual form. LÄS MER

 5. 5. Att studera in musik mentalt : Hur långt kan jag komma utan mitt instrument?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Timmy Gasslander; [2018]
  Nyckelord :guitar; mental rehearsal; visualization; observational study; reading sheet music; sight reading; hermeneutics; gitarr; mental träning; visualisering; observationsstudie; notläsning; prima vista; hermeneutik;

  Sammanfattning : Jag har under projektets gång studerat in fem renässansstycken för klassisk gitarr utan att ta hjälp av instrumentet vid instuderingsprocessen och analyserat resultatet utifrån ett hermaneutiskt perspektiv. Instuderingen av styckena har skett helt mentalt genom en kombination av två olika metoder för mental instudering baserat på Giesking och Liemers (1972) Visualizarion och en metod som Pujol (1983) presenterat som jag i denna studie väljer att kalla för Praktiskt Föreställande. LÄS MER