Sökning: "Visualisering"

Visar resultat 1 - 5 av 313 uppsatser innehållade ordet Visualisering.

 1. 1. Att studera in musik mentalt : Hur långt kan jag komma utan mitt instrument?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Timmy Gasslander; [2018]
  Nyckelord :guitar; mental rehearsal; visualization; observational study; reading sheet music; sight reading; hermeneutics; gitarr; mental träning; visualisering; observationsstudie; notläsning; prima vista; hermeneutik;

  Sammanfattning : Jag har under projektets gång studerat in fem renässansstycken för klassisk gitarr utan att ta hjälp av instrumentet vid instuderingsprocessen och analyserat resultatet utifrån ett hermaneutiskt perspektiv. Instuderingen av styckena har skett helt mentalt genom en kombination av två olika metoder för mental instudering baserat på Giesking och Liemers (1972) Visualizarion och en metod som Pujol (1983) presenterat som jag i denna studie väljer att kalla för Praktiskt Föreställande. LÄS MER

 2. 2. En utvärdering av en verktygsdriven UX-designprocess : Tillämpning och utvärdering av en verktygsdriven UX-designprocess vid användning av Kibana

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Christina Ntis; Neira Causevic; [2018]
  Nyckelord :Kibana; Elastic Stack; UX-design process; UX; User Experience; Kibana; Elastic Stack; UX-designprocess; UX; användarupplevelse;

  Sammanfattning : I dagsläget finns det en mängd utmaningar och svårigheter inom den traditio- nella designprocessen för användarupplevelse (UX, User Experience). Dessa utmaningar har en påverkan på hur tidskrävande och kostsam en designpro- cess för UX kan vara. LÄS MER

 3. 3. A Comparative Study of Monitoring Data Center Temperature Through Visualizations in Virtual Reality Versus 2D Screen

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Susanna Nevalainen; [2018]
  Nyckelord :virtual reality; temperature; visualization; data center; usability; webVR;

  Sammanfattning : Due to constantly increasing amount of data, the need for more efficient data center management solutions has increased dramatically. Approximately 40% of the costs for data centers is associated with cooling, making temperature management of data centers vital for data center profitability, performance, and sustainability. LÄS MER

 4. 4. Representing Three-Dimensional Airspace on a Two-Dimensional screen : Visualizing altitude information on a radar screen for a decreased cognitive load

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lukas Lindahl; [2018]
  Nyckelord :Mental workload; Cognitive load; Fighter controller; Air traffic controller; Visualization; Radar; Intuitiveness;

  Sammanfattning : This study was conducted at the Swedish Defense research agency as an attempt to understand affordances and limitations in visualizing altitude information for fighter controllers. The fighter controllers are subject to large quantities of numerical information from multiple sources simultaneously. LÄS MER

 5. 5. Samtycke + Bra-känsla = Ömsesidigt sex : En studie om hur information kan illustreras för att beskriva sexuellt samtycke och ömsesidigt sex

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fanny Öqvist Westerberg; [2018]
  Nyckelord :informationsdesign informativ illustration samtycke sex bildsekvens bildserie retorik berättarteknik semiotik;

  Sammanfattning : The girls aid Meja is an organization that, among other things, works to inform young people between the ages of 13-18 in Eskilstuna municipality of the meaning of sexual consent and mutual sex. The purpose of their work is to spread knowledge that can affect how young people view sex and what is okay in a sexual situation. LÄS MER