Sökning: "Visualization"

Visar resultat 1 - 5 av 1382 uppsatser innehållade ordet Visualization.

 1. 1. INNOVATION IN EUROPE A Comparative Study

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Bartlomiej Piotr Kolodziejczyk; [2020-09-16]
  Nyckelord :innovation; comparison; Europe;

  Sammanfattning : Innovation is one of the major factors of the country’s development and wealth. It is generally accepted that economically strong countries can afford to dedicate more funds to research and development, and as such, the economy and innovation are highly interconnected. LÄS MER

 2. 2. Enabling Business Transformation through Servitization: The role of Open Innovation and Collaboration Strategies in Commercial Real Estate - A multiple Swedish businesses empirical analysis

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Matteo Consiglio; [2020-07-22]
  Nyckelord :Servitization; Commercial Real Estate; Open Innovation; Collaboration; Business transformation; Product-service-systems;

  Sammanfattning : Commercial real estate industry is undergoing some major transformations that are disrupting its traditionaldynamics and imposing to companies a proactive response. Technological advancements, new businessmodels and changing in client needs create the conditions to reorient the solutions towards a more completecustomer experience by providing services aiming to solve the complex user’s problems. LÄS MER

 3. 3. Tillämpning och Visualisering av Kvaternioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Emil Hietanen; Hampus Ahlebrand; Henrik Petterson; Philip Karlsson; [2020-07-01]
  Nyckelord :Kvaternion; Kvatternionram; Gaussavbildning; Rotation; Orientering; Stelkroppsdynamik; Visualisering; Bält-tricket; Bolltricket.;

  Sammanfattning : Den här rapporten undersöker hur kvaternioner kan visualiseras och användas i diversetillämpningar. Generaliseringen av komplexa tal upp till fyra dimensioner, senare känt somden hyperkompelxa talmängden kvaternioner presenterades för världen av Sir William RowanHamilton, 1854, och har sedan dess applicerats inom flera områden. LÄS MER

 4. 4. Att syngliggöra flygdata för att nå klimatmål : En användarstudie av visualiseringsverktyget FlightViz

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Billy Jansheden; Albin Matson Gyllang; [2020]
  Nyckelord :Business flying; Visualization; Emissions; Utsläpp; Visualisering; Flyg;

  Sammanfattning : Människor flyger allt mer vilket har en negativ påverkan på vår planet. Universitetet KTH:s utsläpp består till stor del av flygresor. Forskningsprojektet FLIGHT på KTH fokuserar på att reducera flygintensiva organisationers utsläpp. LÄS MER

 5. 5. SELECTIVE NON-CATALYTIC REDUCTION SYSTEM

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Sedat Polat; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to develop a Selective Non-Catalytic Reduction (SNCR) system which is based on a control system to keep NOx emissions from combustion by maximum 27 kg/h urea consumption and then perform commissioning on the site. The NOx value in the combustion is around 220 mg/Nm3 under 100% laud. LÄS MER