Sökning: "Visuell Planering"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Visuell Planering.

 1. 1. Temporär landskapsarkitektur : med tillämpning i Järnvägsstaden, Eslöv

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Therese Montelius; Johanna Rosander; [2020]
  Nyckelord :temporär landskapsarkitektur; temporär användning; tillfällig landskapsarkitektur; temporär design; temporary landscape architecture; temporary design; temporary urbanism; placemaking;

  Sammanfattning : Temporär landskapsarkitektur har under de senaste åren fått en allt större roll och utbredning i våra urbana städer. Temporär landskapsarkitektur kan användas för att intensifiera användning av en redan etablerad plats, introducera en plats för en första användning eller för att omdefiniera en plats befintliga karaktär och funktion. LÄS MER

 2. 2. Design of a workstation for teleoperated forwarders : Exploring the future work within forestry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tobias Persson; [2020]
  Nyckelord :Teleoperation; Telepresence; Remote Control; Forest Machines; Forwarder; Human Centered Design; Human-centered design; Driver Environment; Industrial Design Engineering; Future Work; User Experience; UX; UI; Master thesis; Fjärrstyrning; Telenärvaro; Distanskontroll; Skogsmaskiner; Skotare; Användarcentrerad Design; Förarmiljö; Teknisk Design; Framtida Arbete; Användarupplevelse; Examensarbete;

  Sammanfattning : This thesis work has been the result of a five-year Industrial Design Engineering education at Luleå University of Technology. The project has investigated the possibilities of teleoperating forest machines using a human-centered design approach. The work has been conducted for Skogforsk, which is the Swedish institute for forestry. LÄS MER

 3. 3. Ljusnivåer i butiksmiljö med fokus på visuell upplevelse

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Lejla Becirevic; Matilda Ryberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study examines the light level's influence on the visual experience in a clothing store. The survey should, with empirical data and theory, contribute to increased knowledge of the level of light in store environments. LÄS MER

 4. 4. Förslag på utformning av arbetsplats och bemanningsfördelning för kapningsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Ella Arwesved; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Migu Mekaniska är ett skärande, bearbetande företag beläget i Tidan utanför Skövde. Verksamheten grundades 1980 och utgörs idag av en legotillverkning med hjälp utav 10 stycken 3- och 5-axliga CNC-maskiner. Råmaterialet vilket hanteras består av stänger i olika längder och tjocklekar. LÄS MER

 5. 5. MPC-based Visual Servo Control for UAVs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elisa Bin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vision information is essential for planning and control of autonomous systems.Vision-based control systems leverage rich visual input for motion planningand manipulation tasks. This thesis studies the problem of Image-BasedVisual Servo (IBVS) control for quadrotor UAVs. LÄS MER