Sökning: "Visuell Representation"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden Visuell Representation.

 1. 1. Esters rester, ett alter ego : En undersökning av självframställning i tecknade serier

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Hannah Hellwig; [2021]
  Nyckelord :Ester Eriksson; serier; tecknade serier; självbiografi; självbiografiska serier; självframställning; självbild; alter ego.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur serietecknare gestaltar sig själva visuellt i sina verk. Där undersökningen utgår ifrån konstnären och serietecknaren Ester Erikssons seriebok Jag Esters rester (2017). Fokuset för analysen är huvudkaraktären Ester och hur Ester är en visuell representation av Erikssons självbild. LÄS MER

 2. 2. Skillnaden i porträttering av kvinnliga och manliga idrottare i svensk populärmedia : En kvantitativ studie om bristande jämställdhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Johanna Lagus; Sandra Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Equality; Gender; Media; Gender stereotypes; Female athletes; Visual representation; Feminism; Jämställdhet; Genus; Media; Könsstereotyper; Kvinnliga idrottare; Visuell Representation; Feminism; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar : Syftet med denna kandidatexamensuppsats är att belysa skillnaden mellan hur kvinnliga och manliga idrottare framställs i media genom fotografier och hur det påverkar konstruktionen och/eller förstärkningen av könstereotyper och könsroller, vilket i sin tur försvårar arbetet för en jämställd idrott; utifrån RF:s jämställdhetsmål för 2025. Studien ämnar svara på följande frågeställningar: 1) Förekommer manliga idrottare i större omfattning än kvinnliga idrottare i media? 2) Blir kvinnliga idrottare marginaliserade i media genom att placeras senare i tidningen och på färre första sidor än manliga idrottare? 3) Porträtteras kvinnliga idrottare oftare på bilder i mindre storlek än manliga idrottare? 4) Framställs kvinnor på ett könsstereotypiskt sätt i media som begränsar möjligheter för en jämställd idrott? 5) Förekommer manligt kodade idrotter i större omfattning än kvinnligt kodade idrotter i media?6) I vilken utsträckning får kvinnligt kodade idrotter utrymme i media och vilket kön representeras mest i respektive kodad idrott?   Metod: Undersökningen genomfördes genom en kvantitativ innehållsanalys på 3153 bilder på idrottare i Sportbladet. LÄS MER

 3. 3. A gaming-community for all : Visuell representation och inkludering av etniciteter inom spelindustrin

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Hanna Granlund; Olivia Peter; [2021]
  Nyckelord :games; representation; identity; ethnicity; POC; gamers; media; Spel; representation; identitet; etnicitet; POC; gamers; media;

  Sammanfattning : Syftet i uppsatsen behandlar frågan om hur representation av etniciteter ser ut inom spelindustrin, med fokus på spel i genren RPG. Fokus för undersökningen är spel som tilldelats högst betyg sorterat efter User Score på hemsidan Metacritic.com. LÄS MER

 4. 4. The strong men and the good looking women : Quantitative content analysis of the visual representation of athletes in Swedish digital sports journalism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Alicia Sandell; [2021]
  Nyckelord :Stereotypical gender roles; female athletes; sports journalism; #MeToo;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the thesis is to examine if the quantity of female athletes is lesser than male athletes and if there are any gender differences in this visual representation of athletes in Swedish digital sports journalism. The thesis also aims to investigate if the visual representation of female athletes has changed over time in connection to the #MeToo movement. LÄS MER

 5. 5. Landskapsarkitektens retoriska grepp i tävlingsvisualiseringar

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Jansson; [2021]
  Nyckelord :retorik; bildretorik; bildteori; visualisering; visualisera; rendering; collage; liverendering; modell; intervju; övertyga; persuasio; pathos; logos; ethos; tävling; arkitekttävling; tävlingsförslag; kommunikation; informationsbild; reklam; propaganda; kapitalism; konst; bildkommunikation; visuell representation; teoriutveckling; teori; fake view; kritik;

  Sammanfattning : I deltagandet av arkitekttävlingar är visualiseringen det främsta verktyget för kommunikation. Hur vi väljer att ge form åt dessa påverkar chansen till vinst. För att ta reda på hur visualiseringar kan stärka tävlingsförslaget har jag utgått från konsten att övertyga. LÄS MER