Sökning: "Visuell retorik"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden Visuell retorik.

 1. 1. Hur UX kan förbättra kundupplevelsen och presentationen vid försäljning av komplexa affärssystem

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Vera Fristedt Andersson; Gustaf Wallström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör för ett examensarbete kopplat till kundupplevelsen vid upphandling av affärssystem inom kategorin best-of-breed. Best-of-breed innebär system som består av flera olika sammansatta system, som vardera är bäst inom olika affärsområden. LÄS MER

 2. 2. Fokus på feberkramper i vårdinformation : En studie om att informera proaktivt och trygghetsingivande till vårdnadshavare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Isabell Ellfolk; [2021]
  Nyckelord :Feberkramper; vårdinformation; proaktivitet; trygghet; informationsdesign; retorik; text och bild i samverkan; användarvänlig design.;

  Sammanfattning : Febrile seizures are a condition in children that presents dramatically, which can generate in strong feelings both for the child as well as for guardians. Today, there is no information about febrile seizures that is provided to the childs guardians for preventive purposes in Eskilstuna. LÄS MER

 3. 3. ColorsxStudios och skatten vid regnbågens slut : Den mytiska marknadsföringen och det autentiska ansvaret

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Moa Fox; [2021]
  Nyckelord :Myt; Barthes; Roland Barthes; Visuell retorik; Woke washing; Marknadsföring; Retorik;

  Sammanfattning : I dagens läge vill konsumenter se varumärken ta ställning i politiska och sociala diskurser och därför tenderar varumärken ofta navigera för att kunna representera sig själva som brydda om olika aktuella politiska frågor. När man ser till hur varumärken försöker ligga i linje med idéer om social rättvisa är det viktigt att notera kapitalismens roll i samhället, där det som är moraliskt ofta är bestämt eller påverkat av det som har ekonomiskt värde. LÄS MER

 4. 4. Myten om gråzonen : En kvalitativ innehållsanalys av kulturell varumärkeskommunikation i samband med opinionsrörelsen Black Lives Matter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alexandra Gjörde; Molly Magnfält; [2021]
  Nyckelord :Cultural branding; Myths; Black Lives Matter; Postcolonialism; Visual rhetoric; Semiotics; Kulturell varumärkeskommunikation; Myter; Black Lives Matter; Postkolonialism; Visuell retorik; Semiotik;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur västerländska företag har konstruerat sin varumärkeskommunikation i samband med Black Lives Matter-rörelsen. Utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på semiotik, visuell retorik och postkolonialism granskar studien retoriska strategier i reklamfilmer för att utläsa de myter företagen kommunicerar. LÄS MER

 5. 5. Framtiden blickar uppåt : En diskursanalys av höghusdebatten i media

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Naomi Zerai Tsehaye; Elin Palmqvist; [2021]
  Nyckelord :Discourse analysis; social constructivism; media; newspaper article; tall buildings; skyscrapers; Diskursanalys; socialkonstruktivism; media; tidningsartikel; höga hus; skyskrapor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att belysa föreställningen om höga hus i den samtidaarkitektur- och stadsplanediskursen i svensk media. Genom att konkretisera vilka idéer ochvärdering som kommer till uttryck har vi även synliggjort vilka ståndpunkter som ställerdebattörer för eller mot fenomenet. LÄS MER