Sökning: "Vit Makt-musik"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Vit Makt-musik.

 1. 1. Fanan, förrädarna och friheten : Musiktexter med ideologiska teman från Tredje Riket till Vit Makt-rörelsen – en komparativ textanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Christian Nilsson; [2009]
  Nyckelord :musik; Tredje Riket; musiktexter; diskursanalys; Vit Makt; Vit Makt-musik; White Noise; ideologiska teman; historiebruk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En studie av antisemitismen i texterna hos tre vit makt-band

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Samhällskunskap

  Författare :Martin Hedin; [2005]
  Nyckelord :Antisemitism; Vit makt musik; Musik; Textanalys; Nationalsocialim; Rasism; Underground kultur;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om förekomsten av Antisemitism i den svenska s.k. Vit makt-musiken. Uppsatsens syfte är att kartlägga förekomsten av antisemitism i tre vit makt- band: Pluton Svea, Storm och Dirlewanger. LÄS MER

 3. 3. Brottslighet med rasistiska motiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nina Ingemansson; [2001]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar brottslighet med rasistiska motiv. Huvudfrågan är hur domstolarna behandlar de fall då motivet till en gärning har varit rasistiskt. De första nazistorganisationerna i Sverige bildades på 1920-talet och under 1930-talet hade nazismen sin storhetstid. LÄS MER