Sökning: "Vita garden"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Vita garden.

 1. 1. Att minnas och att hedra det förflutna : Minnesmärken och Monument över Finska inbördeskriget 1918

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Thea Wilhelmsson; [2020]
  Nyckelord :Art history; Finland; Finnish civil war; 1918; memorial; monument; semiotics; reception aesthetic; red guard; white guard; Evert Porila; Jussi Hietanen; Viktor Jansson; public art; Minnesmärke; monument; Finska inbördeskriget; 1918; Konstvetenskap; Finland; semiotik; receptionsestetik; Röda garden; Vita garden; Offentlig konst;

  Sammanfattning : This essay looks at memorials and monuments raised in Finland dedicated to the civil war 1918 from both the red and the white side. The earliest memorials are from 1918 and the newest one from 1964. LÄS MER

 2. 2. Inbördeskriget i Finland 1918: : Hur har orsakerna bakom händelseförloppet presenterats i läroböcker?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Rasmus Norrbygård; [2017]
  Nyckelord :inbördeskrig; Finland; röda garden; vita garden; läroböcker;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Från Åkerholme till Askgravlund : ett gestaltningsförslag för en askgravlund vid Alsike kyrka i Uppland

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lovisa Fogelfors; [2015]
  Nyckelord :askgravlund; minneslund; begravningsplats; kyrkogård; gravskick; kyrkogårdsarkitektur; Alsike; Uppland; gestaltningsförslag; åkerholme; kulturlandskap; biologisk mångfald; landskapsarkitektur; symbolspråk; sörjandes behov; natur- och kulturhistora;

  Sammanfattning : Alsike församling har sedan 2000-talets början ökat med ca 230 invånare per år och förväntas fortsätta i samma takt. Församlingen har en skyldighet att begrava alla boende i församlingen och har sedan 1960 sett ett behov av att utvidga kyrkogården. LÄS MER

 4. 4. Sissinghurst Castle Garden : en arts -and -craftsträdgård

  M1-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Jessica Janeblad; [2010]
  Nyckelord :Sissinghurst; arts and craft; Vita Sackville-West; Storbritannien; Castle Garden; trädgårdshistoria ;

  Sammanfattning : Sissinghurst är en vacker trädgårdsanläggning som ligger i grevskapet Kent i sydöstra Storbritannien.Syftet med detta arbete var att studera Sissinghursts historia, design och växtslag men även att undersöka vad som gör Sissinghurst till en typisk arts -and -craftsträdgård. LÄS MER

 5. 5. Tolvmansgården : en skärgårdsträdgårds historia och framtid

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linda Åkerlund; [2007]
  Nyckelord :Tolvmansgården; trädgårdsplanering;

  Sammanfattning : The place I have been working with is a garden, belonging to a family estate, called Tolvmansgården. It is located on an island northeast of Norrtälje in Roslagen. The frontage is red with white corners like so many other houses in the neighbourhood, but ours is one of the oldest houses on the island. LÄS MER