Sökning: "Vital questions"

Visar resultat 1 - 5 av 389 uppsatser innehållade orden Vital questions.

 1. 1. Vilka arbetsmetoder främjar och upprätthåller kreativitet hos virtuella team : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sandra Andrén; Younan Slivo; [2022]
  Nyckelord :Creativity; creative climate; communication; teams; virtual teams and virtual work environment; Kreativitet; kreativt klimat; kommunikation; team; virtuella team och virtuell arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv är förmågan till anpassning en vital egenskap. Organisationens strävan efter stabilitet, konkurrenskraft och utveckling utgör motiv till anpassning av olika slag. LÄS MER

 2. 2. Development of a Forecasting Model for Original Equipment Manufacturer (OEM) Components - A Design Science Study at Tetra Pak

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Faruk Kodzaga; Giacomo Daniele; [2022]
  Nyckelord :Forecasting Model; OEM; Opportunity Pipeline; Forecasting Accuracy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Development of a Forecasting Model for Original Equipment Manufacturer (OEM) Components. A Design Science Study at Tetra Pak. LÄS MER

 3. 3. Managing a diversified business model portfolio : A digital platform company perspective

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Andersson; Filip Möcander; [2022]
  Nyckelord :Business models; Business Model Diversification; Business Model Innovation; Business Model Integration; Cannibalization; Synergy;

  Sammanfattning : In parallel with the popularization and widespread diffusion of the internet, interest in the concept of different business models (BM) has increased dramatically, attracting the attention of both scholars and managers alike (Dodgson, Gann and Phillips, 2013). As a result, an increasing number of businesses decide to establish themselves and compete in the digital arena (Lee, 2001); many of which are employing what is called a platform model capitalizing on the ability to operate with several BMs simultaneously (Gu, Kannan and Ma, 2018; Aversa, Haefliger, Hueller and Reza, 2021). LÄS MER

 4. 4. Textens förtrollande värld : En didaktisk studie av Låt den rätte komma in och den lättlästa bearbetade versionen Vampyren i Blackeberg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Frida Hermansson; [2022]
  Nyckelord :Easy-to-read literature; Teaching aid; John Ajvide Lindqvist; Låt den rätte komma in; Vampyren i Blackeberg; Lättläst; Läromedel; John Ajvide Lindqvist; Låt den rätte komma in; Vampyren i Blackeberg;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker relationen mellan lättlästa skönlitterära böcker och originalutgåvor genom en närstudie av John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in och den lättlästa versionen Vampyren i Blackeberg. Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som skiljer sig i handlingen och vilka litterära aspekter som försvinner i en bearbetad lättläst text. LÄS MER

 5. 5. Making Space Exploration Sustainable: A Quantitative Assessment of Valuable Elements for Implementation of In-Situ Utilisation of Lunar Resources

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Bella Klaus; [2022]
  Nyckelord :Sustainable Development; extra-terrestrial resources; lunar resource mining; in-situ resource utilization; moon; space exploration;

  Sammanfattning : Exploring the Solar System is an ongoing process of humanity that cannot be stopped. It requires large amounts of resources to explore space, which need to be acquired from somewhere. Resources mined on Earth cannot be diverted from vital productions on Earth as those required for energy systems transition and developing a sustainable society. LÄS MER