Sökning: "Vitalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet Vitalitet.

 1. 1. Ekens historia och förekomst i Elleholm socken, Blekinge : en kvantitativ jämförelse över tid utifrån ekinventeringsprotokoll från åren 1819, 1830–31 samt nyinventering 2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Patrik Malm; Liridon Balaj; [2020]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; ek; ekinventering; skogshistoria;

  Sammanfattning : I århundraden har eken varit betydelsefull i Sverige. Kronans syfte var att kontrollera och lagstifta eken för tillgången på skeppsvirke. Det hårda lagstiftandet och kontrollerna bidrog till att avverkning av eken förbjöds på krono- och skattejord. På 1800-talet upplöstes dispositionsrätten vilket ledde till att ekbestånden minskade. LÄS MER

 2. 2. Gatuträdsbestånd med resiliens och vitalitet i framtidens städer : en studie av väderdata samt art- och släktesfördelning i Stockholm, Göteborg och Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Joel Pustina; Michael Pustina; [2020]
  Nyckelord :stadsträd; gatuträd; träd; stadsmiljö; klimatförändringar; nederbörd; nederbördsfördelning; artdiversitet; resiliens;

  Sammanfattning : This study covers Stockholm, Gothenburg and Malmö and is based on the hypothesis that springs are getting drier and that this has negatively affected the vitality of street trees. The study compiles and visualizes trends in rainfall distribution over the year, based on rainfall data and also maps species and genus distribution within the street tree population for each city. LÄS MER

 3. 3. Kan livskvalitet öka genom konsumtionen av en medelhavskost? : Systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sébastien Lindhagen; [2020]
  Nyckelord :Quality of life; Mediterranean diet; Thematic analysis; Adults; Livskvalitet; Medelhavskost; Tematisk analys; Vuxna;

  Sammanfattning : Introduktion: Medelhavskosten är en diet som har visat positiva resultat i ökat hälsoutfall. Kosten används bland annat för att minska risken mortalitet, depression samt kroniska sjukdomar. Syfte: Syftet med studien är att undersöka medelhavskostens inverkan på livskvalitén i en population vuxna 19+. LÄS MER

 4. 4. Minskad årsringsbredd hos gran (Picea abies) : - en vitalitetsförlust efterföljande en torkperiod

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Johan Blomquist; [2020]
  Nyckelord :Spruce; drought; resistograph; spruce bark beetle; year ring width; Gran; torkstress; resistograf; granbarkborre; årsringsbredd;

  Sammanfattning : Effekten av torka på gran kan var stor. Sommaren 2018 var en av de torraste och varmaste somrarna på länge. En sådan period påverkar ofta granars vitalitet negativt och kan leda till en ökad risk för angrepp av granbarkborre. LÄS MER

 5. 5. Topografi och markfuktighet för granbarkborreskadad skog

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Anders Magnebäck; Peter Fälth; [2020]
  Nyckelord :Spruce bark beetle; Soil moisture; Elevation; Slope; Slope aspect; Granbarkborre; Markfuktighet; Höjd över havet; Lutning; Lutningsriktning;

  Sammanfattning : En stor skadegörare på de svenska granskogarna är den åttatandade granbarkborren Ips typographus (L.). Torkstress, vattentillgång och landskapets topografi är faktorer som påverkar granens vitalitet. Om granen har en låg vitalitet riskerar den i högre utsträckning att bli angripen av granbarkborren. LÄS MER