Sökning: "Vite"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet Vite.

 1. 1. Kulturskoleundervisning på skoltid : Om kulturskolornas närvaro i den obligatoriska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Daniel Hedström; [2020]
  Nyckelord :music; music teaching; music schools; culture schools; instrumental music teaching; musik; musikundervisning; musikskolor; kulturskolor; instrumentalundervisning;

  Sammanfattning : This essay is about the municipal music and culture schools’ teaching of students during their ordinary school day in elementary schools. There is a debate going on concerning if it is according to the law or not when students leave their class to get instrumental or song lessons. LÄS MER

 2. 2. Löpande vite i rättstillämpningen - En undersökning av offentligrättsligt vite som utdöms för varje icke-tidsbestämd överträdelse

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Afram Shiba; [2019-06-11]
  Nyckelord :vite; löpande vite; utdömande av vite;

  Sammanfattning : Löpande vite är en offentligrättslig rättskonstruktion som genom en psykiskt avskräckande effekt främjar efterlevnaden av förvaltningsrättsliga beslut. Löpande vitet infördes i VitesL år 1985 som ett svar på den ineffektivitet som ansågs föreligga när ett beslut med ordinärt vite endast kunde ligga till grund för ett enda utdömt vite. LÄS MER

 3. 3. Ekonomibyggnader för hästverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Charlotte Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Bygglov; ekonomibyggnad; hästverksamhet; ridhus; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish Planning and Building Act (2010:900), Chapter 9, Paragraph 3, regulates the types of buildings that may be built in rural areas without building permits for agriculture, forestry and other similar businesses. This legislation has been studied to find out whether it applies to buildings for equestrian purposes. LÄS MER

 4. 4. Konkurrensklausuler - vad betyder de nya reglerna om perdurerande vite?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hugo Anderson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Konkurrensklausul; 2015 års överenskommelse; perdurerande vite; god sed; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Konkurrensklausuler i anställningsavtal avser att begränsa arbetstagares rätt att fritt konkurrera efter avslutad anställning. Uppsatsen ämnar att bedöma om 2015 års överenskommelse om konkurrensklausuler är att betrakta som god sed på arbetsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Entreprenadvitets tillämpning och funktioner : Särskilt om jämkning av entreprenadvite

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mina-Niqole Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Vite; Entreprenad; entreprenadvite;

  Sammanfattning : Denna uppsats har haft till syfte att utreda entreprenadvitet; vilka syften och funktioner ett entreprenadvite har, hur entreprenadvitet tillämpas och i vilka sammanhang det finns möjlighet att jämka ett entreprenadvite. Genom att parterna i förväg avtalar om att vite skall utgå vid entreprenörens dröjsmål, tydliggörs parternas riskfördelning och entreprenörens kostnad för kontraktsbrott. LÄS MER