Sökning: "Vitis vinifera"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Vitis vinifera.

 1. 1. The effect of Arbuscular mycorrhizal fungi and biostimulating algae extract on establishment, growth and development of Vitis vinifera : a field study conducted in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Hanna Silwer; [2020]
  Nyckelord :Arbuscular mycorrhiza; biostimulator; crop physiology; mineral fertilizers; precision farming; Vitis vinifera;

  Sammanfattning : About 23% of total global net anthropogenic emissions of greenhouse gases (GHG) come from agricultural and forestry related activities. One of the largest contributors of GHG is the usage of nitrogen (N) and phosphorous (P) fertilizers, causing eutrophication and contributing to global warming. LÄS MER

 2. 2. Nyttan av arbuskulär mykorrhiza i svensk vinodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Matilda Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :vitis vinifera; arbuskulär mykorrhiza; AMF; AM; drought stress; MIR; ISR; phosphorus;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker vilken effekt arbuskulär mykorrhiza (AM) kan ha på odling av Vitis vinifera, med fokus på den svenska vinodlingen. En litteraturstudie har genomförts där olika vetenskapliga skriftliga källor och forskningsförsök har undersökts. Arbetet syftar till att besvara frågor kring hur AM kan påverka V. LÄS MER

 3. 3. Ökad skörd och skördekvalitet i svenska vinodlingar : effekten av plasttäckning av Vitis vinifera L. ’Solaris’ vid blomning och fruktsättning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Dennis Astorsdotter; [2017]
  Nyckelord :temperatur; luftfuktighet; Vitis; vinifera; Solaris; blomning; fruktsättning; plasttäckning; skörd; gråmögel;

  Sammanfattning : Skördeeffekten av att plasttäcka Vitis vinifera L. ’Solaris’ från blomning till tre veckor efter fruktsättningen studerades i fält. Försöket utfördes i Ästad, Halland. Syftet var att gynna utvecklingen av svensk vinproduktion. LÄS MER

 4. 4. Carbohydrate storage in buds of Kerner,Solaris, Regent and Rondo grapevines

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Horticulture (until 121231)

  Författare :Carin Emanuelsson; [2009]
  Nyckelord :Vitis vinifera; sucrose; glucose; fructose; raffinose; stachyose; cold hardiness; HPLC; buds; grapevines;

  Sammanfattning : The purpose of this study was; to compare sugar content and composition in buds of four inSweden commercially grown grapevine cultivars (‘Kerner’, ‘Regent’, ‘Rondo’ and ‘Solaris’),at three different vineyards in Scania and try to investigate the relationship between sugarcontent and cold hardiness. The concentration of fructose, glucose, sucrose, raffinose andstachyose was determined in the lower positioned buds, 2-8 and upper positioned buds, 9-14of the grapevine shoots with high performance liquid chromatography (HPLC). LÄS MER