Sökning: "Vitryssland"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Vitryssland.

 1. 1. Mer än bara mynt : En nätverksanalys av bysantinska silvermynt från 900- och 1000-tal

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Max Kusserow; [2019]
  Nyckelord :Viking Age; Network analysis; Byzantine coins; Miliaresion; Gotland; Sweden; Finland; Estonia; Poland; Belarus; Denmark; Hoards; Vikingatid; Nätverksanalys; Bysantinska mynt; Miliaresion; Gotland; Sverige; Finland; Estland; Polen; Vitryssland; Danmark; Depåer;

  Sammanfattning : In the mid-10th century there was an increase of Byzantine coins to the Baltic area alongside the shift from the eastern Islamic dirhems to a western focus on German coins. This thesis sets out to study networks around the Baltic area from a perspective of Byzantine miliaresion minted by Constantine VII and Romanus II, Nicephorus II, John I Tzimisces and Basil II. LÄS MER

 2. 2. Innebär deltagande i internationella organisationer en vilja att demokratiseras? En komparativ studie av Estlands och Vitrysslands medlemskap i mellanstatliga internationella organisationer.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefine Löwgren; Nadja Ali; [2019]
  Nyckelord :Demokratisering; IGO; Estland; Vitryssland; Internationella Relationer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : We have studied if there is a possible link between states’ membership in intergovernmental organizations and a desire to participate in democratization processes in our chosen analytical objects Estonia and Belarus. We analysed our empirical findings by categorizing the membership of each countries membership in IGOs. LÄS MER

 3. 3. En av Europas få diktaturer : En studie av orsakerna till att Vitryssland inte har demokratiserats

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :David Knutsson; [2018]
  Nyckelord :Democracy; democratization; Belarus; authoritarianism; transition; Lukasjenko;

  Sammanfattning : This paper aims to examine Belarus and explain why the country has failed to democratize during the period of 2008-2017, but also if there has been any tendency for democratization during this period. The study is conducted through an analysis of underlying and significant factors for initiating the actual democratization process. LÄS MER

 4. 4. Är EU:s riktade sanktioner positiva för grundläggande mänskliga rättigheter?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Renas Faik; [2017]
  Nyckelord :Sanktioner; Europeiska Unionen; Mänskliga Rättigheter; effekter; Zimbabwe; Vitryssland; Irak; Syrien; Iran; Mest lika; Mest olika; Erika Moretz; Internationella relationer; indikatorer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar EU:s riktade sanktioner angående huruvida de påverkar de grundläggande mänskliga rättigheter till exempel tillgången till rent vatten, mat, ekonomi och sjukvård. Med hjälp av kvantitativ och kvalitativ metod redogör uppsatsen en olika indikatorer om mänskliga rättigheter och rapporter om effekter av sanktioner. LÄS MER

 5. 5. Demokratisering i Mongoliet - En empirisk prövning av linkage och leverage

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amer Lukac; Anton Karlsson; [2017]
  Nyckelord :demokratisering; leverage; linkage; Lucan A. Way; Steven Levitsky; Mongoliet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I slutet av 80-talet talet sker en förändring i det rådande politiska systemet i Mongoliet. Efter Sovjetunionens fall och efter ca 80 år av kommunistiskt styre, beslutar Mongoliet om att anta en ny demokratisk konstitution i landet. LÄS MER