Sökning: "Vittnen minne"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Vittnen minne.

 1. 1. Bedömning av korrekthet i vittnens utsagor : Kan detta förbättras genom minnesledtrådar?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Johan Baryawno; [2019]
  Nyckelord :minne; vittnen; minnesledtrådar; vittnesbedömningar;

  Sammanfattning : I många brottmål är vittnets utsaga det enda existerande bevis som finns tillgängligt, därför är ett korrekt uttalande av ett vittne av stor betydelse. Denna studie undersökte bedömningen av korrekthet i vittnesutsagor, vilket är en relevant aspekt och har en avgörande roll för utgången av brottmål. LÄS MER

 2. 2. Tidigare förhör som bevis i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isak Lööf; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; straffrätt; criminal law; bevisrätt; evidence law; bevisvärdering; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar tidigare förhör som bevis i brottmål och undersöker frågan om när tidigare förhör får föredras som bevis i domstol, tidigare förhörs upptagningsformer och om man kan lita på att de är korrekta samt bevisvärderingen av tidigare förhör. Vittnen, målsägande och tilltalade i brottmål behöver i Sverige som huvudregel framträda personligen för muntliga förhör i domstol. LÄS MER

 3. 3. Felaktiga minnen : Hur pålitligt är människans minne?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jennifer Sorto; [2018]
  Nyckelord :falska minnen; bestämda minnen; ledande frågor; bestämda frågor; ögonvittne;

  Sammanfattning : Ögonvittnen kan vara mycket användbara vid rättsfall och felaktig information kanpåverka vittnen. Detta är på grund av att människans minne är formbart och blir felaktigaminnen (Loftus, 2003). LÄS MER

 4. 4. Värdering av samverkande vittnesmål – Närmare om betydelsen av beroendeförhållanden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Holm; [2016]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; processrätt; bevisvärdering; straffprocessrätt; evidence; evaluation of evidence; vittnespsykologi; Bayes teorem; samverkande bevisning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In a situation where two or more witnesses are relating to the same theme of proof, the witnesses can be either dependent of one another, meaning that the probative value of one witness is dependent of the existence of another witness, or independent. The aim of this thesis is to examine and analyse the evaluation of co-witnesses relating to the same hypotheses, in particular the combination and evaluation of dependent witnesses on both a theoretical and a practical level. LÄS MER

 5. 5. Falska minnen i vittnessammanhang: Felaktiga slutsatser om orsaken då människor bevittnat effekten av ett brott

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Hanna-Sofia Ljung; [2010]
  Nyckelord :Falska minnen; bakåtriktade slutsatsfel; vittnessammanhang;

  Sammanfattning : Falska minnen är antingen ett minne av en händelse som aldrig inträffat eller att minnet inte överrensstämmer med den faktiska upplevelsen. Falska minnen hos vittnen kan resultera i konsekvenser för misstänkta oskyldiga gärningsmän. LÄS MER