Sökning: "Vittnesstöd"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Vittnesstöd.

 1. 1. Våga vittna - vad krävs? - anonyma vittnesmål i svensk och norsk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Forser; [2014]
  Nyckelord :anonyma vittnen; anonyma vittnesmål; processrätt; straffprocess; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att en brottsling skall kunna dömas krävs tillräcklig bevisning som visar att det är just den personen som har begått brottet i fråga. Vittnesmål utgör ofta en viktig del av bevisningen och därför är det av yttersta vikt att vittnen avlägger vittnesmål. LÄS MER

 2. 2. Samtida ideella självidentifikationer : En förståelse av vittnesstöds och stödpersoners upplevelser och identifikationsprocesser under 2000- talets Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Kristina Genc; [2013]
  Nyckelord :Identitet; ideell; frivillig; stödperson; vittnesstöd; process; uppdrag; verksamhet; engagemang; idag; senmodernitet; sociala; kulturer; samhälle; brottsoffer; vittne; frihet; medborgare; demokrati; regeringen; politik; kostnader;

  Sammanfattning : Inom Brottsofferjouren finns ideellt verksamma vittnesstöd och stödpersoner sedan några decennier tillbaka. Förändringar inom både samhället och kring ett av uppdragen väcker reaktioner hos uppdragstagarna. Funderingar kring deras insats och omgivning väcks också i samband med dessa förändringar. LÄS MER

 3. 3. Övergrepp i rättssak. Om goda människors tystnad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefin Pernmyr; [2012-02-15]
  Nyckelord :Straffrätt;

  Sammanfattning : På senare år har media i allt högre utsträckning rapporterats om hur vittnen och målsägande hotas bl.a. i samband med rättegångar. Det är allvarligt, inte enbart för den enskilde som utsätts utan också för hela rättssystemet. LÄS MER

 4. 4. Är vi trygga i rättsprocessen? : Centrala aspekter av vittnesstödet utifrån vittnens, målsägandens samt Brottsofferjourens perspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Daniel Lövberg; [2012]
  Nyckelord :Brottsofferjouren; Vittnesstöd; Vittne; Målsägande; Rättsprocess;

  Sammanfattning : Att vara vittne eller målsägande, är en påfrestande process. Att utsättas för brott väcker olika känslor hos den drabbade t.ex. rädsla och ilska. LÄS MER

 5. 5. Våga vittna, eller tyck åtminstone det är viktigt att vittna : Hur viktigt är det egentligen att vittna och vågar ungdomar göra det…

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Mikael Andersson; Peter Eriksson; Heidi Winkler; [2008]
  Nyckelord :Lagar och förordningar;

  Sammanfattning : Våga vittna projektet startade hösten 2005 av det lokala brottförebyggande rådet (BRÅ) iEskilstuna i samarbete med polisen. Anledningen till att starta upp ett sådant projekt var föratt både polisen och ungdomar reagerade på att ungdomar kände sig hotade och trakasseradedå de skulle vittna mot någon annan. LÄS MER