Sökning: "Viveka Gezelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viveka Gezelius.

  1. 1. Hälften mjölk, hälften fail? En fallstudie om Arlas produktlansering av en Laktosfri Mjölk- och Havredryck

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Viveka Gezelius; Ellinor Nilsdotter; [2019]
    Nyckelord :varumärkesförlängning; utvärdering; attityd; trend; varumärkesvärde; produktkategori; perceptuell passform; positionering; målgruppsanalys; djurhållning; miljö; hälsa; Social Sciences;

    Sammanfattning : Hälften mjölk, hälften fail? Fallstudien syftar till att undersöka vilka attityder som går att urskilja gentemot Arlas varumärkesförlängning av sin Laktosfria Mjölk- och Havredryck samt vilka faktorer som påverkar formandet av dessa attityder. Detta för att få en förståelse för hur en varumärkesförlängning utifrån ett konsumentperspektiv kan påverka modervarumärkets varumärkesvärde. LÄS MER