Sökning: "Viveka Johansson Krause"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viveka Johansson Krause.

  1. 1. Normalitet och avvikelser i barns och ungdomars fiktiva värld. En litterär analys av barn- och ungdomslitteratur ur ett intersektionellt perspektiv

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Tina Karlsson; Viveka Johansson Krause; Michaela Kullberg; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER