Sökning: "Viyan Yousef"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Viyan Yousef.

 1. 1. ”Var kommer du ifrån? Egentligen.” : En postkolonial feministisk litteraturanalys om mellanförskap och identitet i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Viyan Yousef; [2018]
  Nyckelord :Literary studies; multicultural education; postcolonial feministic theory; postcolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; in-betweenship; identity; belonging; Litteraturvetenskap; mångkulturell undervisning; postkolonial feministisk teori; postkolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; mellanförskap; identitet; tillhörighet;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras 16 kvinnors självframställningar i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria ur ett postkolonialt feministiskt perspektiv där mellanförskap och identitet är centrala teman. Syftet med analysen är att finna hur den besvarade alternativt obesvarade kärleken till Sverige blir synliga i författarnas texter och hur det har påverkat dem. LÄS MER

 2. 2. Den dominerande vitheten : En studie om två bildlärares uppfattning om den visuella representationen av olika etniciter i deras bildval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Viyan Yousef; [2016]
  Nyckelord :Normkritisk pedagogik; hudfärg; vithet; vithetsnorm; etnicitet; visuell representation; bilder; gymnasiet; gymnasieskola; bildundervisning; bildämnet;

  Sammanfattning : Studiens syftet är att undersöka, analysera och diskutera hur två bildlärare på gymnasiet uppfattar den visuella representationen av olika etniciteter i sitt bildval i undervisningen. Insamlingen av data skedde genom två semistrukturerade intervjuer med två gymnasielärare i bild. Datan analyserades utifrån en tematiskt analysmetod. LÄS MER