Sökning: "Viyanne Liljeberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viyanne Liljeberg.

  1. 1. Kommunicera om sexuell hälsa vid cancersjukdom : En litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Alexandra Lando; Viyanne Liljeberg; [2019]
    Nyckelord :Sexual health; sexuality; nurse experience; communication; cancer; Sexuell hälsa; sexualitet; sjuksköterskors upplevelse; kommunikation; cancer;

    Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en vanligt förekommande sjukdom som kan påverka patienters sexuella hälsa negativt. Sexuell hälsa är ett tillstånd av balans mellan välbefinnande och sexualitet, vilket inkluderar emotionella, fysiska och sociala aspekter. LÄS MER