Sökning: "Vladimir Ilic"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Vladimir Ilic.

 1. 1. Interkulturell undervisning i kulturellt heterogena och homogena högstadieskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Vladimir Ilic; [2020]
  Nyckelord :Interkulturell undervisning; interkulturell kompetens; interkulturell pedagogik; ; samhällskunskap.;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks hur lärare i samhällskunskap arbetar med interkulturell undervisning i kulturellt homogena respektive heterogena högstadieskolor. Fem lärare på lika många skolor har intervjuats. LÄS MER

 2. 2. Interkulturell pedagogik och dess tillämpning i ämnet Samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Vladimir Ilic; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här kunskapsöversikten har undersökt vilka argument det finns för att tillämpa och genomföra interkulturell pedagogik i ämnet samhällskunskap, och vilka möjligheter och svårigheter det finns med att göra det. De vetenskapliga artiklarna och litteraturen som jag har tagit del av, visar på att det är viktigt att interkulturell pedagogik tillämpas i samhällskunskapsämnet för att inkludera bl a de flerspråkiga eleverna. LÄS MER

 3. 3. Drivkrafter för motivation i en gymnasieskola / The Driving Forces of Motivation in a Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Vladimir Ilic; [2014]
  Nyckelord :gymnasieelever; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med följande arbete är att undersöka vilka faktorer som motiverar gymnasielever i ÅK 1-3 att studera och lära sig mer. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om motivation och motivationsteorier. Med hjälp av en enkätundersökning ville jag se: 1. Vilka faktorer motiverar elever att lära sig? 2. LÄS MER