Sökning: "Vmware ESXi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Vmware ESXi.

 1. 1. Whiteboxrouter för små kontorsnätverk - En prestandajämförelse

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Carl Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Whitebox; White box; Router; Throughput; Goodput; Iperf3; FTP; pfSense; ASIC; Cisco; VMware; ESXi; IPsec; AES; AES-GCM; AES-CBC; Prestandajämförelse; Prestandamätning;

  Sammanfattning : Inom nätverksbranchen finns en strävan att gå från proprietära lösningar till en öppen standard för hård- och mjukvara. En term för detta är Whiteboxing och det innebär att användaren ges möjlighet att plocka ihop komponenter efter behov, och själv välja vilken mjukvara som används. LÄS MER

 2. 2. Survey of VMware NSX Virtualized Network Platform : Utvärdering av VMware NSX Virtualized Network Platform

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mikael Gran; Claes Karlsson; [2017]
  Nyckelord :VMware NSX; NSX; Datacenter; Nätverk; Kommunikation; datakommunikation; hypervisor; ESXi; Virtualiserad nätverksplattform; Overlay; software defined networking;

  Sammanfattning : Atea Eskilstuna hade behovet av en plattform som kan förenkla och minska antalet konfigurationer vid implementation av kunder. Arbetet gick ut på att utvärdera plattformen VMware NSX och jämföra det mot traditionella nätverkslösningar. I dagens datacenter är virtualisering en viktig del av dess verksamhet. LÄS MER

 3. 3. LXC utvärdering : Skriv- och läshastighet till disk analys av LXC under ESXi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Olsson; [2016]
  Nyckelord :Hypervisor; LXC; lightweight virtualization; containers;

  Sammanfattning : There are several ways to virtualize machines from the different closed source variants as VMware ESXi and Windows Hyper-V virtualization to open source varies as Xen and Kernel-based Virtual Machine (KVM). There is also another way to virtualize parts of an operating system to increase versatility and be able to use more of the system’s resources in a more efficient way. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av Hypervisor & Zoner : Belastningstester vid drift av webbservrar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Johan Nyquist; Alexander Manfredsson; [2013]
  Nyckelord :VMware vSphere ESXi; VM; SmartOS; Citrix XenServer; Httperf; instances; Virtualization; Zones; paravirtualization; hypervisor; clients; server; reference machine; web servers and guest operating system; VMware vSphere ESXi; VM; SmartOS; Citrix XenServer; Httperf; instanser; virtualisering; zoner; paravirtualisering; hypervisor; klienter; server; referensmaskin; webbserver och gästoperativsystem;

  Sammanfattning : Virtualisering av datorer rent generellt innebär att man delar upp hela eller delar av enmaskinkonfiguration i flera exekveringsmiljöer. Det är inte bara datorn i sig som kanvirtualiseras utan även delar av det, såsom minnen, lagring och nätverk. Virtualiseringanvänds ofta för att kunna nyttja systemets resurser mer effektivt. LÄS MER

 5. 5. En prestanda- och funktionsanalys av Hypervisors för molnbaserade datacenter

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Robin Bard; Simon Banasik; [2013]
  Nyckelord :Hypervisor; ESXi; Hyper-V; XenServer; Prestanda; Jämförelse; CPU; I O; kB s; Performance; Virtualization; Virtualisering; Försvarsmakten; Swedish Armed Forces; RAID; Binary Translation; Hardware-assisted Virtualization; Para-Virtualization; Para-Virtualisering; Cloud; Molntjänster; Cloud-based; Xen; System under test; SUT; Hardware; Software; Computer Science; Datavetenskap; Development; Utveckling; Citrix; FTP; PHP; HTTP; SQL; Statistik; Cisco; Test; Testverktyg; Testing tools;

  Sammanfattning : I dagens informationssamhälle pågår en växande trend av molnbaserade tjänster. Vid implementering av molnbaserade tjänster används metoden Virtualisering. Denna metod minskar behovet av antal fysiska datorsystem i ett datacenter. LÄS MER